tailieunhanh - Bài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổi

Mục tiêu của bài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổi là nhằm giúp cho các bạn biết được thay đổi cấu trúc và chức năng thận ở người lớn tuổi; suy thận cấp - tổn thương thận cấp; suy thận cấp - tổn thương thận cấp ở người lớn tuổi. | Chương Trình Đào Tạo Y Khoa Liên Tục VUNA 2012 - Đà Lạt SUY THẬN CẤP Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BSCK1 Nguyễn Ngọc Lan Anh Bộ Môn Nội – Đại Học Y Dược TPHCM Đối tượng: Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa Thận MỤC TIÊU 1. Thay đổi cấu trúc và chức năng thận ở người lớn tuổi 2. Suy thận cấp - Tổn thương thận cấp 3. Suy thận cấp - Tổn thương thận cấp ở người lớn tuổi NGƯỜI LỚN TUỔI • Quá trình lão hóa: vấn nạn lớn nhất trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. • Phân biệt: 1. Quá trình lão hóa (aging process) 2. Già hóa dân số (process of aging) • Nước đã phát triển: Tuổi theo niên đại có ý nghĩa quan trọng. • Người lớn tuổi: trên 65 tuổi (nước đã phát triển) hoặc trên 60 tuổi (nước đang phát triển) THỰC TRẠNG • WHO: 2002: 400 triệu người lớn tuổi ở nước đang phát triển 1970-2025 dự tính tăng thêm 694 triệu người (223%). 2025: 1,2 tỉ – 2050: 2 tỉ người lớn tuổi (80% ở nước đang phát triển) • Ủy Ban Liên Hiệp Quốc (2009): thêm người lớn tuổi/tháng, dự đoán 2 triệu người/tháng trong 10 năm tiếp theo. • Ủy Ban Quốc Gia Người Cao Tuổi-Việt Nam (2006): Tỉ lệ người lớn tuổi đạt 16,8% năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN