tailieunhanh - Bài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổi

Mục tiêu của bài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổi là nhằm giúp cho các bạn biết được thay đổi cấu trúc và chức năng thận ở người lớn tuổi; suy thận cấp - tổn thương thận cấp; suy thận cấp - tổn thương thận cấp ở người lớn tuổi. | Chương Trình Đào Tạo Y Khoa Liên Tục VUNA 2012 - Đà Lạt SUY THẬN CẤP Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BSCK1 Nguyễn Ngọc Lan Anh Bộ Môn Nội – Đại Học Y Dược TPHCM Đối tượng: Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa Thận MỤC TIÊU 1. Thay đổi cấu trúc và chức năng thận ở người lớn tuổi 2. Suy thận cấp - Tổn thương thận cấp 3. Suy thận cấp - Tổn thương thận cấp ở người lớn tuổi NGƯỜI LỚN TUỔI • Quá trình lão hóa: vấn nạn lớn nhất trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. • Phân biệt: 1. Quá trình lão hóa (aging process) 2. Già hóa dân số (process of aging) • Nước đã phát triển: Tuổi theo niên đại có ý nghĩa quan trọng. • Người lớn tuổi: trên 65 tuổi (nước đã phát triển) hoặc trên 60 tuổi (nước đang phát triển) THỰC TRẠNG • WHO: 2002: 400 triệu người lớn tuổi ở nước đang phát triển 1970-2025 dự tính tăng thêm 694 triệu người (223%). 2025: 1,2 tỉ – 2050: 2 tỉ người lớn tuổi (80% ở nước đang phát triển) • Ủy Ban Liên Hiệp Quốc (2009): thêm người lớn tuổi/tháng, dự đoán 2 triệu người/tháng trong 10 năm tiếp theo. • Ủy Ban Quốc Gia Người Cao Tuổi-Việt Nam (2006): Tỉ lệ người lớn tuổi đạt 16,8% năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.