tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1

Với mong muốn giúp các em học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học một cách nhanh chóng và hiệu quả. gửi đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 98. Tài liệu bao gồm lời giải chi tiết, rõ ràng tương ứng với từng bài tập trong SGK sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập dễ dàng. Sau đây mời các em cùng tham khảo! | Bài 42 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 a) vẽ c ⊥ a. b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không? vì sao? c) phát biểu tính chất bằng lời. Hướng dẫn giải bài 42 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1: a) vẽ c ⊥ a. b) Vẽ như hình trên. a song song với b do a và b đều vuông góc với c (Từ vuông góc đến song song) c) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Bài 43 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 a) vẽ c ⊥ a. b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao? c) phát biểu tính chất bằng lời. Hướng dẫn giải bài 43 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1: Hình vẽ tương tự bài 42. b và c vuông góc với nhau do b // a mà a ⊥ c. (tính chất từ vuông góc đến song song) Phát biểu: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia Bài 44 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 a) Vẽ a//b. b) Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao? c) Phát biểu tính chất đó bằng lời. Hướng dẫn giải bài 44 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1: a) vẽ a// b (Học sinh tự vẽ) b) vẽ c//a (Học sinh tự vẽ) Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó. khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. Điều đó trái với tiên để Ơclit về đường thẳng song song. Vậy b// c. c ) Phát biểu tính chất sau bằng lời: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Bài 45 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 a) Vẽ d’ // d và d” song song với d(d”  và d’ là phân biệt). b) Suy ra d’ // d” bằng cách trả lời các câu hỏi sau: – Nếu d’ cắt d” tại M thì M có thể n ằm trên d không? vì sao? – Qua điểm M nằm ngoài d, vừa có d’// d, vừa có d” // d thì có trái với tiên đề ơclit không ? vì sao? – Nếu d’  và d” không cắt nhau(vì trái với tiên đề ơclit) thì chúng phải như thế nào Hướng dẫn giải bài 45 trang 98 SGK Hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.