tailieunhanh - Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 50 đảo ven bờ Bắc Bộ Việt Nam (có diện tích từ 1km2 trở lên)

Bài báo này bước đầu giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của 50 đảo ven bờ Bắc Bộ (có diện tích từ 1km2 trở lên) được mô tả lồng ghép với các đảo nhỏ và vùng biển đảo của khu vực. Đây cũng là một trong những nội dung của đề tài VAST (1) được thực hiện trong giai đoạn 2013-2014. | 35(4), 318-326 Tạp chí CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 12-2013 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 50 ĐẢO VEN BỜ BẮC BỘ VIỆT NAM (CÓ DIỆN TÍCH TỪ 1KM2 TRỞ LÊN) UÔNG ĐÌNH KHANH, LÊ ĐỨC AN, TỐNG PHÚC TUẤN, TRẦN THỊ HẰNG NGA, BÙI QUANG DŨNG, NGUYỄN THỊ HƯƠNG E-mail: uongdinhkhanh@ Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ngày nhận bài: 14 - 9 - 2013 1. Mở đầu Việt Nam có khoảng 2773 hòn đảo ven bờ với diện tích 1721km2 song lại phân bố rất khác nhau tại các vùng biển. Ven bờ Bắc Bộ là nơi tập trung nhiều đảo nhất (2321 đảo) chiếm tới 83,7% tổng số đảo và 48,9% tổng diện tích bờ Bắc Trung Bộ có ít đảo nhất, chỉ chiếm 2% tổng số đảo và 0,83% tổng diện tích các đảo. Ven bờ Nam Trung Bộ và Nam Bộ có số lượng đảo tương đương nhau (khoảng 7%) nhưng về mặt diện tích thì các đảo ven bờ (CĐVB) Nam Bộ lại khá tương đương với Bắc Bộ, chiếm 40,3% tổng diện tích các đảo, còn CĐVB Nam Trung Bộ chỉ chiếm 10% [1]. Trong số 2773 hòn đảo ven bờ, thì có khoảng 100 đảo có diện tích từ 1km2 trở lên (là những đảo có diện tích đủ lớn cho phát triển kinh tế -xã hội) và vùng đảo ven bờ Bắc Bộ có tới 50 đảo như vậy phân bố ở 2 tỉnh Quảng Ninh (47 đảo) và Hải Phòng (3 đảo) (hình 1, bảng 1). Tạm phân loại theo diện tích, vùng biển ven bờ Bắc bộ có 2 đảo lớn (diện tích >100km2 là Cái Bầu và Cát Bà ), 13 đảo trung bình (diện tích >10-100km2) và 35 đảo nhỏ (diện tích ≥ 1-10km2). Đến thời điểm hiện tại, có thể nói rằng việc nghiên cứu, điều tra các đảo có diện tích nhỏ (diện (1) tích 1km2) trong hệ thống đảo ven bờ Bắc Bộ về vị thế, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các dạng tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng, năm 2013-2014, do TS. Uông Đình Khanh làm chủ nhiệm. 318 Hình 1. Sơ đồ vị trí 50 đảo ven bờ Bắc Bộ (có diện tích >1km2) 319 Bảng 1. Danh mục 50 đảo ven bờ Bắc Bộ có diện tích từ 1km2trở lên (Thống kê theo thứ tự diện tích các đảo từ lớn đến bé và theo các tỉnh) STT Tên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.