tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 36,37,38 trang 72 SGK Hình học 7 tập 2

Tài liệu gồm phần lý thuyết hướng dẫn giải bài tập trang 72 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm giúp các em ôn lại kiến thức đã học và gợi ý phương pháp giải các bài tập trong sách. Mời các em tham khảo! | Bài 36 trang 72 SGK Hình học 7 tập 2 Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF Hướng dẫn giải bài 36 trang 72 SGK Hình học 7 tập 2: I nằm trong ∆DEF và cách đều ba cạnh của tam giác nên I lần lượt thuộc phân giác của các góc ∠D, ∠E , ∠F Vậy I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF Bài 37 trang 72 SGK Hình học 7 tập 2 Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau. Vẽ hình minh họa. Hướng dẫn giải bài 37 trang 72 SGK Hình học 7 tập 2: Vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau tức là K là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác MNP Vì vậy ta chỉ cần vẽ phân giác của hai trong ba góc của ∆MNP Bài 38 trang 72 SGK Hình học 7 tập 2 Cho hình bên a) Tính góc KOL b) Kẻ tia IO, hãy tính góc KIO c) Điểm O có cách đều ba cạnh của tam giác IKL không? Tại sao? Hướng dẫn giải bài 38 trang 72 SGK Hình học 7 tập 2: a) ∆KIL có ∠I = 620 nên ∠IKL + ∠ILK = 1180 Vì KO và LO là phân giác ∠IKL, ∠ILK nên  = 1/2 (∠IKL + ∠ILK) => ∠OKL + ∠OLK = 1/2 1180  = 590 ∆KOL có    = 590 nên ∠KOL = 1800 – 590 = 1210 b) Ta có:- KO và LO là các đường phân giác – Ko và LO cắt nhau tại O nên IO là đường phân giác xuất phát từ đỉnh I suy ra : góc KIO = 1/2 góc I = 31 độ c) Vì O là giao điểm của hai đường phân giác của góc K và góc L nên O cách đều ba cạnh của tam giác IKL.   Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35 trang 70,71 SGK Hình học 7 tập 2  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42,43 trang 73 SGK Hình học 7 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.