tailieunhanh - Hạn hán, hoang mạc hóa lãnh thổ Tây Nguyên gắn với kịch bản biến đổi khí hậu

Bài báo sẽ phân tích đánh giá thực trạng hạn hán, hoang mạc hóa lãnh thổ Tây Nguyên, gắn với kịch bản biến đổi khí hậu thế kỷ XXI. Mời các bạn tham khảo! | 35(4), 310-317 Tạp chí CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 12-2013 HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA LÃNH THỔ TÂY NGUYÊN GẮN VỚI KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NGUYỄN LẬP DÂN1, NGUYỄN TRỌNG HIỆU2, VŨ THỊ THU LAN1 E-mail: phongtnnm@ 1 Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2 Trung tâm KHCN Khí tượng, Thủy văn và Môi trường Ngày nhận bài: 8 - 9 - 2013 1. Mở đầu Lãnh thổ Tây Nguyên có ranh giới gần trùng với địa giới hành chính của 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Về phía bắc, giáp với vùng rừng núi của tỉnh Quảng Nam, phía nam và tây nam giáp các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước. Phía đông giáp các tỉnh đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Phía tây giáp Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Cam Pu Chia. Diện tích tự nhiên toàn lãnh thổ Tây Nguyên là km2. Tây Nguyên có 4 hệ thống sông lớn, thượng sông Sê San, thượng sông Ba, thượng sông Srêpôk và thượng sông Đồng Nai. Theo thống kê, đến năm 2009 dân số của 5 tỉnh Tây Nguyên là người. Tây Nguyên được gọi là nóc nhà Đông Dương, là địa bàn quan trọng của cả nước về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Tây Nguyên có trữ lượng nước năm phong phú, nhưng vào thời kỳ mùa khô, hạn hán vẫn xảy ra liên tiếp. Hạn hán thường gây ảnh hưởng trên diện rộng. Tuy ít khi là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thất về người, nhưng thiệt hại về kinh tế - xã hội và môi trường do hạn hán gây ra là rất lớn [1]. Bài báo sẽ phân tích đánh giá thực trạng hạn hán, hoang mạc hóa lãnh thổ Tây Nguyên, gắn với kịch bản biến đổi khí hậu thế kỷ XXI. Đây là một phần kết quả của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên”, mã 310 số TN3/T02 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên, mã số TN3/11-15. 2. Thực trạng hạn hán, phân bố không gian và diễn biến hạn lãnh thổ Tây Nguyên . Thực trạng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    62    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.