tailieunhanh - 15 năm kinh nghiệm phẫu thuật điều trị mồ hôi tay qua nội soi lồng ngực

Nghiên cứu cải tiến thế nằm và đường vào ngực để có thể thám sát và cắt thần kinh giao cảm ngực 2 bên ở 1 thế nằm trong 1 lần mổ; và nghiên cứu cải tiến phẫu thuật để có thể giảm tiết mồ hôi bù trừ. bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết về phẫu thuật điều trị mồ hôi tay qua nội soi lồng ngực. | 15 NĂM KINH NGHIỆM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MỒ HÔI TAY QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC Văn Tần*, Hồ Nam* TÓM LƯỢC Ướt bàn tay do mồ hôi là hội chứng thường gặp ở người lao ñộng trẻ, gây trở ngại lao ñộng học tập và giao tiếp, Điều trị hiệu quả nhất là cắt thần kinh giao cảm (TKGC) ngực. Ngày nay không còn ai xử dụng mổ mở Về NSLN, lỗ trocar vào ngực trên ñường nách giữa ở người bệnh nằm nghiêng. Nếu muốn thực hiện phẫu thuật bên kia thì phải xoay người bệnh. Với kỹ thuật này, phải mổ 2 lần ở 1 người bệnh. Cắt bỏ ñoạn TKGC từ sườn 2 ñến sườn 4 thường gây ñổ mồ hôi bù trừ (MHBT) cao, là một biến chứng rất khó ñiều trị. Nhiều báo cáo cho thấy kết quả khô bàn tay ñạt trên 98% nhưng tỉ lệ ñổ MHBT có thể lên ñến 70%. Mục tiêu: - NC cải tiến thế nằm và ñường vào ngực ñể có thể thám sát và cắt TKGC ngực 2 bên ở 1 thế nằm trong 1 lần mổ. - NC cải tiến phẫu thuật ñể có thể giảm tiết MHBT. Phương pháp và ñối tượng: - Cải tiến thế nằm, ñường mổ: - Người bệnh nằm sấp hay nằm ngửa sau khi gây mê với thông NKQ cho xẹp phổi từng bên. - Soi và mổ qua 2 lỗ hay 1 lỗ vào ngực trên ñường nách sau (nằm sấp) hay nách trước (nằm ngửa) - Cải tiến PP phẫu thuật: Cắt ñứt ngang TKGC trên sườn 2 và 3 thay vì cắt bỏ cả ñoạn thần kinh. - Trang thiết bị: Máy nội soi Olympus và Storz với camera 0, trocar ngắn không van 10mm (hay 7mm) và 5mm. - Bệnh nhân: 3288 BN bị ướt bàn tay do MH, gây trở ngại lao ñộng, học tập, sinh hoạt, giao tiếp, yêu cầu ñược ñiều trị tại BV Bình Dân từ tháng 8 năm 1996 ñến tháng 6 năm 2009. 2 nhóm bệnh ñược ñiều trị theo 2 PP phẫu thuật ở 2 thời kỳ khác nhau: 1- Nhóm 1 mổ với thế nằm nghiêng, lỗ vào trên ñường nách giữa, cả ñoạn TKGC 2-3- 4 phải cắt bỏ. 2- Nhóm 2, nằm sấp hay nằm ngửa, lỗ vào trên ñường nách sau hay nách giũa, chỉ cắt ñứt ngang TKGC trên các sườn 2 và 3 hay chỉ trên sườn 2. Tỉ lệ nam/nữ: 3/2, tuổi trung bình 25, hơn 1/2 ñến từ các tỉnh. Hầu hết là học sinh, sinh viên và công nhân. Cả 2 nhóm không có sự khác biệt về tuổi tác, nam nữ, nghề nghiệp và các ñặc ñiểm lâm sàng,

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.