tailieunhanh - Xác định luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam cũng như góp phần đưa hệ thống pháp luật Việt Nam tiến gần hơn các chuẩn mực pháp lý chung của quốc tế, việc tìm hiểu vấn đề xác định luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài là một điều cần thiết. | Doanh nghiệp & Thương mại quốc tế N gày nay, sự phát triển của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đã và đang ngày càng khẳng định vai trò của hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài. Tại VN, khi các hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng trở nên tấp nập, cùng với sự kiện VN chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế BÀNH QUỐC TUẤN* (WTO), các quan hệ phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Sự khác nhau về môi trường kinh doanh, phong tục tập quán và khoảng cách địa lý đã làm cho các bên tham gia ký kết hợp đồng thường gặp khó khăn trong việc tìm hiểu hệ thống pháp luật của phía đối tác. Từ đó, việc xác định luật áp dụng cho hợp đồng cũng như để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp VN khi giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tất yếu sẽ gặp nhiều khó khăn. Pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đưa nền kinh tế VN hội nhập ngày càng sâu hơn vào hoạt động kinh tế thế giới. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp VN cũng như góp phần đưa hệ thống pháp luật VN tiến gần hơn các chuẩn mực pháp lý chung của quốc tế, việc tìm hiểu vấn đề xác định luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài là một điều cần nhiều hệ thống pháp luật khác nhau có liên quan và khi đó vấn đề lựa chọn pháp luật áp dụng sẽ đặt ra như là một yêu cầu bắt buộc. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài Hiện nay, trong khoa học pháp lý VN chưa có một khái niệm thống nhất về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trong các văn bản p h á p luật của V N c h ỉ sử thiết. 1. Sự cần thiết của việc xác định luật Về nguyên tắc, hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài, còn gọi là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, có nội dung tương tự như hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước. Điểm khác biệt cơ bản của 2 loại hợp đồng này chính là sự xuất hiện của yếu tố nước ngoài trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Vì vậy, việc xác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
270    43    5    28-06-2022
17    69    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.