tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 41 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết bài luyện tập 2 chương 1 và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 41 SGK Hóa 8 nhằm hệ thống những kiến thức cần nhớ của chương 1 như: chất, hóa trị. Đồng thời, tài liệu còn chia sẻ cách giải bài tập trong SGK Hóa 8 trang 41 phần luyện tập 2. Mời các em cùng tham khảo. | Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 41 SGK Hóa 8: Bài luyện tập 2 chương 1” sẽ giúp các em hình dung nội dung tài liệu chi tiết hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37,38 SGK Hóa 8".Giải bài tập trong sách giáo khoa trang 41 SGK hóa học lớp 8Bài 1. (Trang 41 chương 1 hóa lớp 8)Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3) dẫn giải bài 1:Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I.– Cu(OH)2 : = à Cu hóa trị II.– PCl5 : = à P hóa trị V.– SiO2 : = à Si hóa trị IV.– Fe(NO3)3 : = à Fe hóa trị 2. (Trang 41 chương 1 hóa lớp 8)Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X,Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3. Hãy chọn công thức hóa học nào cho phù hợp của X với Y trong số các công thức cho sau đây:XY3 (a) , X3Y (b) , X2Y3 (c) , X3Y2 (d), XY (e).Hướng dẫn giải:Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố XO và YH3, với O hóa trị II, và H hóa trị I.⇒ X có hóa trị II và Y có hóa trị IIIVậy, công thức hóa học đúng nhất cho hợp chất X và Y là , công thức d đúng 3. (Trang 41 chương 1 hóa lớp 8)Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O­3 , hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:FeSO4 (a) ; Fe2SO4 (b) ; Fe2(SO4)­2 (c) ; Fe2(SO­4)3 (d) ; Fe3(SO4)2Hướng dẫn giải bài 3:Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II à Fe hóa trị IIIVậy, công thức hóa trị đúng hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO­4) hóa trị II là Fe2(SO4) công thức d là 4. (Trang 41 chương 1 hóa lớp 8)Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:a) ) Nhóm (SO4).Hướng dẫn giải bài 4:a) CTHH : KCl, BaCl2, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.