tailieunhanh - Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp tại Bệnh viện Bình Dân

Phẫu thuật ít xâm lấn hiện nay được sử dụng rộng rãi trong điều trị bướu giáp. Mục đích của phẫu thuật nội soi là giải quyết được vấn đề về thẩm mỹ, bệnh nhân không có sẹo mổ ở cổ. BV Bình Dân đã thực hiện phẫu thuật nội soi trong diều trị bệnh lý tuyến giáp từ 2006. Vì vậy, nghiên cứu với mục tiêu mô tả kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả điều trị. | PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN Hồ Nam*, Nguyễn Bá Minh Nhật*, Hồ Khánh Đức*, Nguyễn Văn Việt Thành* TÓM TẮT Đặt vấn ñề: Phẫu thuật ít xâm lấn hiện nay ñược sử dụng rộng rãi trong ñiều trị bướu giáp. Mục ñích của phẫu thuật nội soi là giải quyết ñược vấn ñề về thẩm mỹ, Bn không có sẹo mổ ở cổ. BV Bình Dân ñã thực hiện phẫu thuật nội soi trong diều trị bệnh lý tuyến giáp từ 2006. Mục tiêu: Mô tả kỹ thuật mổ và ñánh giá kết quả ñiều trị Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả tất cả các trường hợp bướu giáp ñược phẫu thuật nội soi tại BV Bình Dân từ 6/2007 – 6/2009. Kết quả: Trong 2 năm, 76 trường hợp bướu giáp ñược phẫu thuật nội soi tại BV Bình Dân (8 nam - 68 nữ) và ñược theo dõi ít nhất 3 tháng. Độ tuổi trung bình là 32 (16 - 63 tuổi). Bướu giáp ñơn nhân 62 TH (82%); bướu giáp ña nhân 1 thuỳ 4 TH (5%); bướu giáp ña nhân 2 thuỳ 5 TH (6,5%); Basedow ổn 5 TH (6,5%). K giáp qua FNA trước mổ 0%. Kích thước bướu trung bình ở mỗi thuỳ qua siêu âm là 3cm (2-5). Khoang thao tác vùng cổ ñược tạo bằng ñốt ñiện ñơn cực với khí CO2 áp lực 8-10mmHg. Bướu ñược cắt bằng dao siêu gian phẫu thuật trung bình 100 phút (60-180). 2 bệnh nhân phải mổ hở lại do chảy máu sau mổ. 2 TH bị khàn tiếng nhẹ và hồi phục sau 3 tháng. 2 TH tê tay tạm thời sau mổ. Không TH nào bị nhiễm trùng vết mổ. Tất cả Bn sau mổ ñều hài lòng về tính thẩm mỹ, không có cảm giác nuốt vướng sau mổ giống phẫu thuật hở. Kết luận: Đây là kỹ thuật mổ an toàn và hiệu quả ñối với những phẫu thuật viên có kinh nghiệm trong mổ nội soi và mổ hở bướu giáp. Lợi ích lớn nhất ñối với Bn là mang tính thẩm mỹ cao. Kỹ thuật có thể áp dụng trong ñiều trị bướu giáp ñơn nhân to hơn và bướu giáp 2 thùy. Từ khoá: Phẫu thuật nội soi bướu giáp SUMMARY ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY FOR THE TREATMENT OF GOITER AT BINH DAN HOSPITAL Introduction: Minimally invasive surgery is widely employed for the treatment of goiter. The greatest benefits of this procedure is better cosmetic results, no scarring at the .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.