tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2

Tài liệu được biên soạn với các gợi ý đáp án và cách giải bài tập trang 92 SGK sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để hoàn thiện bài tậ một cách dễ dàng và nắm thêm những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác. | Bài 56 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2 Xác định tì số củaa hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau : a) AB = 5cm, CD = 15cm ; b) AB = 45dm, CD = 150cm ; c) AB = 5 Hướng dẫn giải bài 56 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2: a) AB/CD = 5/15 = 1/3 b) Ta có: AB = 45dm = 450cm và CD =150cm =15 dm AB/CD = 45/15 = 3 hoặc AB/CD = 450/150 = 3 c) Ta có: AB = 5CD ⇒ AB/CD = 5CD/CD = 5 với chọn đoạn thẳng CD = 1 (đơn vị đo) Bài 57 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2 Cho tam giác ABC (AB < AC). vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến A. Có nhận xét về vị trí của ba điểm H,D,M. Hướng dẫn giải bài 57 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2: Ta có AD là phân giác góc BAC của ΔABC ⇒ DB/DC = AB/AC mà AB ⇒ DB/DC < 1 ⇒ DB AM là trung tuyến của ΔABC ⇒ BM = MC DB < DC ⇒ DB + DC < DC + CD ⇒ BC < 2DC ⇒ 2MC < 2DC ⇒ MC < DC ⇒ M nằm giữa hai điểm D và C (1) ⇒ Tia AD nằm giữa hai tia AC và AH (2) Từ (1) và (2) ta có: điềm D nẵm giữa hai điểm H và M. Bài 58 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2 Cho tam giác cân ABC (AB = AC), Vẽ các đường cao BH, CK (). a) Chứng minh BK = CH. b) Chứng minh KH//BC. c) Cho biết BC = a, AB = AC = b. Tính dộ dài đoạn thầne HK. Hướng dẫn câu c) Vẽ thêm đường cao AI, xét hai tam giác đồng dạng IAC và HBC rồi tính CH Tiếp theo, xét hai tam giác đồng dạng AKH và ABC rồi tính HK. Hướng dẫn giải bài 58 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2: a) Xét hai tam giác vuông HBC và KCB ∠BCH = ∠CBK (Δ ABC cân tại A) BC cạnh chung ⇒ ΔHBC = ΔKCB (cạnh huyền, góc nhọn) ⇒ CH = BK b) Ta có: AB = AC (ΔABC cân tại A) và CH = BK AK = AB – BK và AH = AC – CH ⇒ AK = AH ⇒ AK/AB = AH/AC ⇒ KH//BC c) Kẻ đường cao AI của Δ ABC và xét Δ IAC ΔHBC có ∠ACI = ∠BCH ⇒ ΔIAC ∽ ΔHBC() ⇒ AC/BC = IC/HC ⇒ HC = / AC = a2/2b Bài 59 trang 92 SGK Hình học 8 tập 2 Hình thang ABCD (AB // CD) có AC và BD cắt nhau lại O, AD và BC cắt nhau lại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điếm của các cạnh AB và CD. Hướng dẫn giải bài 59 trang 92 SGK

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.