tailieunhanh - Bài giảng Lãi suất và đo lường lãi suất - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Bài này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của chúng trong các hợp đồng tài chính. | 1 BÀI 2 LÃI SUẤT VÀ ĐO LƢƠNG LÃI SUẤT Mục đích: Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Phần này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của chúng trong các hợp đồng tài chính. 2 3 1. PHƢƠNG PHÁP ĐO LƢỜNG LÃI SUẤT . Khái niệm LS: Lãi suất là giá cả của quyền sử dụng một đơn vị vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định như ngày, tuần, tháng hay năm. - Đây là loại giá cả đặc biệt, được hình thành trên cơ sở giá trị sử dụng chứ không phải trên cơ sở giá trị. - Lãi suất không được biểu diễn dưới dạng số tuyệt đối mà dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%). - Thông thường LS được yết %/năm => KN điểm %? - Biến động của LS ảnh hưởng đến.? 4 . Lãi suất đơn: Lãi suất đơn là lãi suất chỉ tính trên số tiền gốc mà không có yếu tố nhập lãi vào gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo, tức không có yếu tố lãi sinh ra lãi hay lãi mẹ đẻ lãi con. - Áp dụng cho HĐ tài chính ngắn hạn, thường đến 1 năm. - Vì LS được yết %/năm, nên ta cần Quy tắc: Muốn tính lãi suất đơn cho một kỳ hạn nhất định, trước hết ta tính kỳ hạn đó là bao nhiêu phần của một năm, rồi đem nhân với mức lãi suất niêm yết theo %/năm. 5 */ Công thức xác định gốc và lãi theo LS đơn: Pt = P0 (1 + ) () P0 - số tiền gốc hay giá trị hiện thời (Principal). r - lãi suất được yết %/năm. t - thời hạn của hợp đồng tính theo năm. Pt - số tiền gốc và lãi khi đến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.