tailieunhanh - Nhân một trường hợp liệt cơ hoành một bên ngay sau phẫu thuật bụng

Bài viết trình bày về một trường hợp liệt cơ hoành một bên ngay sau phẫu thuật bụng, và đó chính là bệnh nhân là nữ, 86 tuổi, vào viện vì nhiễm trùng đường mật, tiền sử: Tiểu đường, không tăng huyết áp, không bệnh lý gì về cơ. Trước phẫu thuật dấu sinh tồn ổn định ngoại trừ sốt nhẹ và đau hạ sườn phải khi thăm khám. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu sau 3h nhập viện, thời gian phẫu thuật 150 phút, thuốc dùng trong lúc phẫu thuật midazolam, fentanyl, propofol, rocuronium, servoflurane, ngoài ra có dùng ephedrine để nâng huyết áp khi đặt nội khí quản và phẫu thuật được 20 phút, ngay sau phẫu thuật bệnh nhân không tự thở phải thở máy và chụp x quang ghi nhận vòm hoành phải cao hơn trái 5cm, và bệnh nhân phải thở máy 7 ngày, sau đó tự thở. | NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LIỆT CƠ HOÀNH MỘT BÊN NGAY SAU PHẪU THUẬT BỤNG Lê Thị Hồng* TÓM TẮT Suy hô hấp cấp sau phẫu thuật có thể liên quan ñến nhiều nguyên nhân, tuy nhiên sau phẫu thuật bụng tổn thương cơ hoành là hiếm 20 khoa chăm sóc ngay sau gây mê bệnh viện Bình Dân chưa gặp trường hợp nào suy hô hấp do tổn thương cơ hoành một nhân là nữ, 86 tuổi, vào viện vì nhiễm trùng ñường mật, tiền sử: tiểu ñường, không tăng huyết áp, không bệnh lý gì về cơ. Trước phẫu thuật dấu sinh tồn ổn ñịnh ngoại trừ sốt nhẹ và ñau hạ sườn phải khi thăm khám. Bệnh nhân ñược phẫu thuật cấp cứu sau 3h nhập viện, thời gian phẫu thuật 150 phút, thuốc dùng trong lúc phẫu thuật midazolam, fentanyl, propofol, rocuronium, servoflurane, ngoài ra có dùng ephedrine ñể nâng huyết áp khi ñặt nội khí quản và phẫu thuật ñược 20 phút, ngay sau phẫu thuật bệnh nhân không tự thở phải thở máy và chụp x quang ghi nhận vòm hoành phải cao hơn trái 5cm, và bệnh nhân phải thở máy 7 ngày, sau ñó tự thở. Bệnh nhân ñược xuất viện sau 20 ngày nằm viện, lúc xuất viện vòm hoành phải vẫn như sau phẫu thuật. Sau ñó chụp X quang vòm hoành phải trở lại bình thường sau 2 tháng. Nguyên nhân gì gây cơ hoành lệnh nhân bất thường ngay sau phẫu thuật? Để chẩn ñoán, có thể dùng: x-quang tim phổi, ño áp lực xuyên cơ hoành, test chức năng phổi lúc ngồi và nằm, ñịên cơ học cơ hoành, và sniff fluoroscopy. Điều trị: tìm nguyên nhân, tránh những thuốc làm tổn thương chỗ nối thần kinh cơ, thông khí áp lực dương không xâm lấn, thông khí áp lương và khai khí ñạo. Từ khoá: Liệt cơ hoành một bên ON A CASE UNILATERAL DIAPHRAGM PARALYSIS AT ONCE POSTOPERATIVE ABDOMINAL SURGERY ABSTRACT Acute respiratory failure after surgery may be related to many causes, however, unilateral diaphragm paralysis after postoperative abdominal surgery is rare. In twenty years, post anesthesia care unit at Binh Dan hospital have not seen any cases of respiratory failure due to diaphragm injury. The female patient, aged 86, admitted hospital .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.