tailieunhanh - Đổi mới phương pháp đào tạo, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học

Trong bài viết này, đối với các ngành học thuộc về khoa học kinh tế luôn gắn với đời sống kinh tế – xã hội thực tiễn, việc đổi mới phương pháp giảng dạy phải lấy mục tiêu là đào tạo ra “sản phẩm có khả năng thích nghi với sự đa dạng và luôn biến động của kinh tế – xã hội”, đáp ứng được nhu cầu của thị trường sức lao động trong từng thời điểm nhất định. | Chất lượng đào tạo - nền tảng phát triển giáo dục ĐHVN PGS TS. NGUYỄN VĂN TRÌNH N hiều năm gần đây trong dư luận xã hội cũng như trong các diễn đàn khoa học bàn về chất lượng đào tạo ở các trường đại học nước ta đã xuất hiện nhiều ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo đại học của VN còn yếu kém, thậm chí không thể sánh với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia Thậm chí có người còn yêu cầu Quốc hội cho phép mở cuộc điều tra để đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay nhằm tìm ra giải pháp cải thiện tình hình. Những dẫn chứng cho quan điểm đó thường thể hiện dưới góc độ của các hiện tượng quay cóp trong sinh viên, sinh viên ra trường không đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của nhà tuyển dụng Và họ đỗ lỗi cho các thầy cô giáo trong các trường đại học là có phương pháp giảng dạy lạc hậu, truyền đạt kiến thức thụ động, “thầy đọc, trò chép ”. Theo chúng tôi, những nhận xét đó tuy có mặt đúng, nhưng chưa xác đáng cần phải đánh giá đúng bản chất của vấn đề để có giải pháp cải thiện. Mặt đúng thể hiện ở chỗ hiện cũng có nhiều thầy cô giáo không muốn đổi mới phương pháp giảng dạy do đã quen với cách giảng mà mình đã sử dụng bấy lâu nay. Nhưng một số thầy cô đã tích cực sử dụng các phương pháp mới như gợi ý, nêu vấn đề thảo luận nhưng sinh viên lại thụ động do nhiều lý do, kết cục kết quả không khả quan nên họ không tiếp tục sử dụng phương pháp mới và quay về với phương pháp truyền thống mà mình quen dùng. Đó cũng là điểm chưa xác đáng của các ý kiến phê phán đối với các thầy cô dùng phương pháp độc thoại. Thực tế đã chứng minh rằng muốn sử dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy mới trong đào tạo hiện nay ở các trường đại học cần phải có những điều kiện nhất định. Điều kiện đó là phải có sự phát triển đồng bộ của cả 3 yếu tố cơ bản của một trường đại học, đó là: đội ngũ thầy cô giáo có trình độ chuyên môn giỏi, chương trình đào tạo hợp lý và cơ sở vật chất tương xứng. Thiếu một trong 3 yếu tố đó thì việc áp dụng phương pháp mới cũng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    104    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.