tailieunhanh - Nghiên cứu độ bền điện hóa của điện cực anot biến tính bằng các oxit kim loại trên nền titan

Bài viết này trình bày các kết quả của nghiên cứu tính chất điện hóa và độ bền của điện cực Ti/PbO2 được phủ bởi hỗn hợp oxit kim loại SnO2 và Sb2O3. Các phương pháp phân cực liên tục và phương pháp quét theo chu kì đã được sử dụng trong nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các điện cực Ti/Sb2O3-SnO2/PbO2 có tuổi thọ dài nhất khoảng 290 giờ với lớp phủ SnO2- Sb2O3 được hình thành ở nhiệt độ nung của dung dịch muối là 480 o C. Điện cực Ti/Sb2O3- SnO2/PbO2 khả năng điện hóa tốt hơn các điện cực Ti/PbO2. | Journal of Science and Technology 54 (5A) (2016) 118-124 NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN ĐIỆN HÓA CỦA ĐIỆN CỰC ANOT BIẾN TÍNH BẰNG CÁC OXIT KIM LOẠI TRÊN NỀN TITAN Chu Thị Thu Hiền1, *, Vũ Thị Thu Hà2 1 2 Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội * Email: chuhienchem1@ Đến Tòa soạn: 15/7/2016; Chấp nhận đăng: 12/12/2016 TÓM TẮT Bài viết này trình bày các kết quả của nghiên cứu tính chất điện hóa và độ bền của điện cực Ti/PbO2 được phủ bởi hỗn hợp oxit kim loại SnO2 và Sb2O3. Các phương pháp phân cực liên tục và phương pháp quét theo chu kì đã được sử dụng trong nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các điện cực Ti/Sb2O3-SnO2/PbO2 có tuổi thọ dài nhất khoảng 290 giờ với lớp phủ SnO2Sb2O3 được hình thành ở nhiệt độ nung của dung dịch muối là 480 oC. Điện cực Ti/Sb2O3SnO2/PbO2 khả năng điện hóa tốt hơn các điện cực Ti/PbO2. Từ khóa: anot Ti/Sb2O3-SnO2/PbO2, độ bền điện, tính chất điện hóa. 1. MỞ ĐẦU Khi sử dụng kĩ thuật điện hóa trong các quá trình điện phân khác nhau, anôt hữu ích là phải thoả mãn ba yêu cầu chính sau: dẫn điện tốt, có khả năng xúc tác điện hoá và bền vững trong môi trương điện ly. Chì dioxit (PbO2) được xem là vật liệu có độ dẫn điện cao, chống ăn mòn tốt và có quá thế thoát oxi lớn [1, 2]. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xử lí môi trường nước thải bị ô nhiễm các chất hữu cơ độc hại thì điện cực anôt PbO2 ít được sử dụng bởi lẽ lượng chì tan ra trong quá trình ôxy hoá có khả năng gây ô nhiễm thứ cấp, hơn nữa hiệu suất mật độ dòng hoạt động thấp. Nếu giảm được mức độ hòa tan trong quá trình oxy hóa xử lí môi trường nước thải chứa tạp chất hữu cơ, cũng như đồng thời tăng được độ dẫn, hiệu suất dòng điện sẽ mở rộng được phạm vi ứng dụng của vật liệu điện cực anot PbO2. Gần đây, một số điện cực cấu trúc kép bao gồm hỗn hợp hai hoặc ba oxit như Ti/PbO2–Sn, Ti/SnO2–Sb/PbO2, Ti/SnO2–RuO2–IrO2 cũng đã được nghiên cứu và hiệu suất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    70    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.