tailieunhanh - Bàn về tiêu chí xếp hạng các trường đại học từ thực tiễn Việt Nam

Giáo dục đại học Việt Nam tiến vào giai đoạn hội nhập quốc tế, việc xếp hạng các trường đại học ở phạm vi trong nước và quốc tế chắc chắn sẽ được đặt ra như một nhu cầu tất yếu của xã hội về quyền được thông tin về chất lượng và hoạt động của các trường. | Chất lượng đào tạo - nền tảng phát triển giáo dục ĐHVN PGS TS. ĐÀO DUY HUÂN T ừ năm 2006 đến nay, do tiếp cận với nền giáo dục đại học trên thế giới, và nền giáo dục VN phải hoà nhập với nền giáo dục thế giới nên chúng ta đã quan tâm nhiều đến việc xếp hạng các trường đại học. Xếp hạng các trường ĐH là xu thế toàn cầu, mang tính tích cực nhiều hơn tiêu cực. Đối với người học, bảng xếp hạng cũng là một kênh thông tin tham khảo quan trọng để lựa chọn trường phù hợp. Với mỗi trường ĐH, việc xếp hạng được xem như một cơ sở để nhìn nhận lại các hoạt động của nhà trường, so sánh và đối chiếu với các tiêu chí xếp hạng và với các trường ĐH khác sẽ đem lại cho bản thân nhà trường và cộng đồng cái nhìn chính xác hơn và cụ thể hơn về một cơ sở đào tạo. Trong bối cảnh toàn cầu hóa 2 giáo dục ĐH, các trường ĐH VN cần xác định được tương quan so sánh với các trường ĐH khác trong khu vực và trên thế giới để xác định phương hướng và lộ trình phát triển nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng tụt hậu hiện nay so với thế giới. Nhưng tiêu chí nào để xếp hạng thì cón nhiều ý kiến khác nhau được phản ánh thông qua các hội thảo, các bài viết đăng trên tạp chí, trên các báo, trong đó có bài viết của nhóm TS. Vũ Thị Phương Anh Đại học Quốc gia , để lại ấn tượng mạnh vì tính hệ thống của nó, vì vậy tôi đồng tình và sẽ sử dụng một số tiêu chí để đưa vào trong bài viết này. Đây cũng là điều hiển nhiên trong nghiên cứu, vì thể hiện ở tính kế thừa có chọn lọc về khoa học. Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu cơ sở khoa học và đề xuất các tiêu chí xếp hạng các trường PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 4 - Tháng 4/2010 đại học phù hợp với thực tế VN, đồng thời thể hiện được tính phổ biến của nền giáo dục đại học thế giới. Các nhà nghiên cứu giáo dục đại học trên thế giới cho rằng việc xếp hạng trường đại học trong một quốc gia là cần thiết, khách quan. Vì vậy, cần xem các kết quả xếp hạng trường đại học, như một công cụ mà mọi người có thể sử dụng để làm căn cứ ra quyết định liên quan .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    68    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.