tailieunhanh - Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với các đảo ven bờ - lấy thí dụ đảo Cô Tô

Nghiên cứu dựa vào các dự báo của Bộ TN & MT cho vùng Đông Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh, với việc sử dụng kịch bản phát thải cao, với mốc thời gian là cuối thế kỷ XXI. Mời các bạn tham khảo! | 35(4), 294-300 Tạp chí CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 12-2013 NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÁC ĐẢO VEN BỜ LẤY THÍ DỤ ĐẢO CÔ TÔ LÊ ĐỨC AN, UÔNG ĐÌNH KHANH, BÙI QUANG DŨNG, NGUYỄN THỊ HƯƠNG E-mail: leducan10@ Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ngày nhận bài: 10 - 9 - 2013 1. Mở đầu Biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra trên bề mặt Trái Đất có tác động tiêu cực to lớn đối với đời sống của con người; hiện tượng đó đang được thế giới nghiên cứu mạnh mẽ về mọi mặt nhằm giảm thiểu các tác hại có tính chất toàn cầu của nó gây ra. Ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã công bố “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” [4], nhằm phục vụ cho các ngành và các địa phương, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng ven biển có cơ sở khoa học để lập quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đề ra các giải pháp khắc phục hiện tượng có tính chất tai biến đó. Tuy nhiên, tập tài liệu đó mới chủ yếu dành cho phần lục địa của Việt Nam, chưa xem xét cụ thể cho hệ thống các đảo ven bờ cũng như cho hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khuôn khổ đề tài VAST (1), chúng tôi thử nghiệm nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với các đảo ven bờ, lấy thí dụ đảo Cô Tô, thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Phương pháp và quy trình nghiên cứu như sau: (1) - Nghiên cứu dựa vào các dự báo của Bộ TN & MT cho vùng Đông Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh, với việc sử dụng kịch bản phát thải cao, với mốc thời gian là cuối thế kỷ XXI; - Các yếu tố khí hậu được sử dụng bao gồm nhiệt độ, lượng mưa và mực nước biển dâng; - Các tác động được dự báo bao gồm: (+) Tác động tới các quá trình khí tượng thủy văn: mưa, ngập chìm; (+) Tác động tới các quá trình địa mạo: trượt lở, đổ lở, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn và chuyển hóa các dạng địa hình ven biển; (+) Dự báo các tác động đối với sản xuất và đời sống. - Đưa ra các gợi ý sơ bộ về các giải pháp đối phó. Cũng phải nhận rằng đây mới là nghiên cứu thử nghiệm bước đầu, các

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.