tailieunhanh - Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 2) - ThS. Trương Quang Trường

Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răng (Phần 2: Cơ cấu bánh răng không gian). Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cặp bánh răng trụ chéo, cơ cấu trục vít-bánh vít, bánh răng nón. | Nguyên Lý Máy C Chư ng 9 CẤU BÁNH RĂNG PH NăII:ăCƠăC UăBÁNHăRĔNGăKHÔNGăGIAN Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -1- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. CẶP BÁNH RĂNG TRỤ CHÉO 1. C u tạo - Bánh răng trụ chéo dùng để truyền chuyển động quay giữa 2 trục chéo nhau - Mặt răng là mặt xoắn ốc thân khai ( 1 - 2) - Cấu tạo mặt răng và các thông số giống như bánh răng nghiêng 90 - 1 VP1 V12 2 90 - 2 VP2 2 t 1 1 P t r1 1 r2 2 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. CẶP BÁNH RĂNG TRỤ CHÉO 2. Đặc điểm tiếp xúc: 1 r2 .cos 2 Z 2 Tỷ số truyền: i12 2 r1 .cos 1 Z1 Góc giữa 2 trục là = | 1 2|; dấu + ứng với bộ truyền bánh răng trụ chéo có răng xoắn cùng chiều, và ngược lại Có hiện tượng trượt dọc theo răng V12 = | 1 2| Tiếp xúc theo điểm nên khả năng tải không cao, mau mòn Khi thay đổi khoảng cách và góc giữa 2 trục, tỷ số truyền sẽ không thay đổi Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -3- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM II. CƠ CẤU TRỤC VÍT – BÁNH VÍT 1. C u tạo Trục vít – bánh vít dùng để truyền chuyển động giữa hai trục chéo nhau. Thường gặp nhất là loại trục vít – bánh vít mà góc giữa 2 trục bằng 90o và dạng trục vít – bánh vít là hình trụ. Đặc điểm: + góc nghiêng 1 rất lớn Z1 = 1 4 + 2 nhỏ Ths. Trương Quang Trường -4- Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM II. CƠ CẤU TRỤC VÍT – BÁNH VÍT 2. Đặc điểm tiếp xúc: 1 r2 .cos 2 Z 2 Tỷ số truyền: i12 2 r1 .cos 1 Z1 Z1 r tănhỏă i12 cóăthểăr tălớn Góc nghiêng 1 # 2 khác nhau nhiều: Vậnătốcătrượtălớn,ăhiệuăsu tăth p,ănhiệtăđộăởăvùngătiếpăxúcăcao Tiếp xúc theo điểm nên khả năng tải không cao, mau mòn Chỉ truyền động 1 chiều Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -5- Trường ĐH Nông Lâm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.