tailieunhanh - Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 2) - ThS. Trương Quang Trường

Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răng (Phần 2: Cơ cấu bánh răng không gian). Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cặp bánh răng trụ chéo, cơ cấu trục vít-bánh vít, bánh răng nón. | Nguyên Lý Máy C Chư ng 9 CẤU BÁNH RĂNG PH NăII:ăCƠăC UăBÁNHăRĔNGăKHÔNGăGIAN Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -1- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. CẶP BÁNH RĂNG TRỤ CHÉO 1. C u tạo - Bánh răng trụ chéo dùng để truyền chuyển động quay giữa 2 trục chéo nhau - Mặt răng là mặt xoắn ốc thân khai ( 1 - 2) - Cấu tạo mặt răng và các thông số giống như bánh răng nghiêng 90 - 1 VP1 V12 2 90 - 2 VP2 2 t 1 1 P t r1 1 r2 2 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. CẶP BÁNH RĂNG TRỤ CHÉO 2. Đặc điểm tiếp xúc: 1 r2 .cos 2 Z 2 Tỷ số truyền: i12 2 r1 .cos 1 Z1 Góc giữa 2 trục là =