tailieunhanh - Bài giảng Điều trị thay thế thận trong tổn thương thận cấp

Bài giảng Điều trị thay thế thận trong tổn thương thận cấp nêu lên các chỉ định điều trị thay thế thận trong tổn thương thận cấp, chọn lựa phương pháp điều trị thay thế thận, liều điều trị tối ưu và kết thúc điều trị thay thế thận trong tổn thương thận cấp. | ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN TRONG TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Nguyễn Minh Tuấn Khoa Thận Nhân Tạo Bệnh viện Chợ Rẫy Nội dung Các chỉ định điều trị thay thế thận trong tổn thương thận cấp Chọn lựa phương pháp điều trị thay thế thận Liều điều trị tối ưu và kết thúc điều trị thay thế thận trong tổn thương thận cấp Đại cương Thuật ngữ tổn thương thận cấp (Acute Kidney Injury – AKI) và suy thận cấp (acute renal failure – ARF) không đồng nghĩa. ◦ ARF - mất chức năng thận đến độ bệnh nhân sẽ không thể sống nếu không can thiệp ◦ AKI thường được sử dụng để mô tả các mức độ của rối loạn chức năng thận cấp từ nhẹ đến nặng. Đại cương Vấn đề chẩn đoán AKI gần đây nhất đã được hướng dẫn thực hành lâm sàng KDIGO định nghĩa ◦ tăng nồng độ Creatinin huyết thanh 0,3mg/dL trong 48 giờ ◦ hoặc tăng 50% nồng độ Creatinin trong 7 ngày. Phân giai đoạn AKI theo KDIGO Giai đoạn Tiêu chuẩn Creatinin Tiêu chuẩn lượng nước tiểu Giai đoạn I Tăng Cr gấp 1,5 – 1,9 lần mức nền Nước tiểu < 0,5 mL/kg/giờ x 6 giờ Hoặc tăng ≥ Giai đoạn II Tăng Cr gấp 2,0 – 2,9 lần mức nền Nước tiểu < 0,5 mL/kg/giờ x 12 giờ Giai đoạn III Tăng Cr gấp 3 lần mức nền Nước tiểu < 0,3 mL/kg/giờ x 24 Hoặc Cr ≥ 4mg/dL (mức tăng ≥ 0,5mg/dL) giờ Hoặc vô niệu x 12 giờ Hoặc bắt đầu ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN (bất kể Cr và lượng nước tiểu Hoặc bệnh nhân <18 tuổi giảm GFR < 35mL/phút/1,73m2 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.