tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 24,25,26,27,28 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 91, tài liệu gồm các gợi ý và hướng dẫn giải cho từng bài sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức bài học, định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các em cùng tham khảo! | Bài 24 ttrang 92 SGK Hình học 7 tập 1 Điền vào chỗ trống ( ) trong các phát biểu sau: a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì Hướng dẫn giải bài 24 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1: a) a // b. b) a song song với b. Bài 25 ttrang 92 SGK Hình học 7 tập 1 Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a. Hướng dẫn giải bài 25 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1: Qua A, dùng êke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau. Bài 26 ttrang 92 SGK Hình học 7 tập 1 Vẽ cặp góc so le trong xAB,yBA có số đo đều bằng 120 hai đường thẳng Ax,By có song song với nhau hay ko. Vì sao? Hướng dẫn giải bài 26 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1: Cặp góc so le trong xAB và ABy nên AB là đường thẳng cắt 2 đường thẳng Ax và By ta có hình vẽ trên Cặp góc so le trong xAB có góc xAB = BAy nên Ax // By Bài 27 ttrang 92 SGK Hình học 7 tập 1 Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC. Hướng dẫn giải bài 27: Cách vẽ: – Đo góc C – Vẽ góc CAx = góc C – Đo độ dài của đoạn thẳng BC; – Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. TA được đoạn AD cần vẽ. Vẽ tia đối của tia Ax được tia Ax’ là đường thẳng cần vẽ. Bài 28 ttrang 92 SGK Hình học 7 tập 1 Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’. Hướng dẫn giải bài 28 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1: Cách vẽ: – Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx’. – Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’. – Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’. Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.