tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Sáng ba tối bốn"

Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ, biết rõ tâm tính từng con, đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình. Vượn Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn khỉ. | Sáng ba tối bốn Nguồn Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ biết rõ tâm tính từng con đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình. Vượn Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn khỉ. Không lâu nhà không đủ lương ăn anh ta định bớt lại khẩu phần ăn của đàn khỉ nhưng sợ đàn khỉ không nghe lời bèn nghĩ ra cách nói lừa chúng nó. Rồi anh ta tập hợp đàn khỉ lại nói - Từ nay về sau cho chúng mày ăn hột cao su trừ bữa mỗi đứa sáng ba hột tối bốn hột đủ no không Đàn khỉ nhau nhau chê ít. Một lúc sau anh ta lại hỏi - Chúng mày từ nay ăn hột cao su trừ bữa mỗi đứa sáng bốn hột tối ba hột như vậy đủ no rồi chứ Cả đàn khỉ nghe qua nằm mọp xuống đất tỏ ý rất hài .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.