tailieunhanh - 2 đề thi học kỳ 2 môn: Toán lớp 7 (Năm học 2014-2015)

Mời các bạn và quý thầy cô hãy tham khảo 2 đề thi học kỳ 2 môn "Toán lớp 7" năm học 2014-2015 sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao. | ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8 6 5 9 8 5 7 7 7 4 6 7 6 9 3 6 10 8 7 7 8 10 8 6 a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng. b) Tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức (a là hằng số khác 0). a) Thu gọn rồi cho biết phần hệ số và phần biến của A. b) Tìm bậc của đơn thức A. Bài 3: (2,5 điểm) Cho hai đa thức: và a) Tính rồi tìm nghiệm của đa thức . b) Tìm đa thức sao cho . Bài 4: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM. a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM. b) Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC. Chứng minh rằng ΔMAC = ΔMBD và AC = BD. c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM. d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho . Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID. ĐỀ SỐ 2: QUẬN 3 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Cho đơn thức Thu gọn M, N và cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của M, N. Bài 2: (3 điểm) Cho hai đa thức: a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Tính . c) Chứng tỏ rằng và là nghiệm của nhưng không là nghiệm của . Bài 3: (1,5 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7 trong một trường THCS của quận cho bởi bảng sau: 6 5 8 2 10 3 5 9 5 6 7 8 6 7 4 5 6 10 8 4 9 9 8 4 3 7 8 9 7 3 8 10 7 6 5 7 9 8 6 2 a) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 4: (0,5 điểm) Cho đa thức . Chứng tỏ rằng với mọi . Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 10cm. a) Tính độ dài AC. b) Vẽ đường phân giác BD của ΔABC và gọi E là hình chiếu của D trên BC. Chứng minh ΔABD = ΔEBD và . c) Gọi giao điểm của hai đường thẳng ED và BA là F. Chứng minh: ΔABC = ΔAFC. d) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt CF tại G. Chứng minh ba điểm B, D, G thẳng hàng. Tài liệu chất lượng cao 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    132    0    21-03-2023
35    138    0    21-03-2023
117    138    0    21-03-2023
287    131    0    21-03-2023
56    119    0    21-03-2023
12    138    0    21-03-2023
30    117    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.