tailieunhanh - Chùa Kiến Sơ

Ngôi chùa tọa lạc bên tả ngạn sông Đuống thuộc xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Trải qua hơn ngàn năm, hậu thế không còn nhớ tên ban đầu của chùa, chỉ biết gọi là Kiến Sơ, với nghĩa là nơi ban đầu gặp gỡ. Ý là, từ ngôi chùa này mà có cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa thiền sư Vô Ngôn Thông với thiền sư Cảm Thành; cũng hàm nghĩa dòng thiền Vô Ngôn Thông buổi ban đầu gặp gỡ và nảy nở trên đất Việt ta chính tại đây. . | Chùa Kiên Sơ Ngôi chùa tọa lạc bên tả ngạn sông Đuống thuộc xã Phù Đổng Gia Lâm Hà Nội. Trải qua hơn ngàn năm hậu thê không còn nhớ tên ban đầu của chùa chỉ biêt gọi là Kiên Sơ với nghĩa là nơi ban đầu gặp gỡ. Ý là từ ngôi chùa này mà có cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa thiền sư Vô Ngôn Thông với thiền sư Cảm Thành cũng hàm nghĩa dòng thiền Vô Ngôn Thông buổi ban đầu gặp gỡ và nảy nở trên đất Việt ta chính tại đây. Châu thổ sông Hồng có một vùng đất cao ráo thuộc Kinh Bắc xưa nơi đây sớm hình thành những làng quê cổ kính nổi tiếng trong lịch sử mà dân gian gọi là Tam Cổ Ngũ Phù đó là Cổ Loa Cổ Pháp Cổ Bi Phù Đổng Phù Dực Phù Ninh Phù Khê Phù Lưu. Trên vùng đất này từ xa xưa người Việt ta đã quần cư đông đúc có thuận thế giao lưu kinh tế văn hóa và chính trị với Đại La sau là Thăng Long và những vùng đất chung quanh từ thời Hùng Vương. Do vậy từ rất sớm đạo Phật đã truyền bá vào hương Phù Đổng huyện Tiên Du xứ Kinh Bắc xưa nay là xã Phù Đổng Gia Lâm Hà Nội . Dấu tích đặc biệt còn lại là chùa Kiến Sơ cổ tự tọa lạc bên tả ngạn sông Đuống tên cổ là Nậm Luống . Truyền thuyết về sự khởi đầu chùa Kiến Sơ do ông Nguyễn Chí một phú hào ở địa phương bởi kính mộ đức hạnh của thiền sư Cảm Thành - 860 nên dùng toàn bộ điền sản của mình tạo dựng. Để thực hiện ý nguyện ông Nguyễn Chí mời thiền sư Cảm Thành đến trụ trì tại chùa Kiến Sơ. Nhưng vị thiền sư từ chối. Ngay đêm hôm ấy vị thiền sư nằm chiêm bao thấy đấng tối linh mách bảo rằng nếu làm theo chí nguyện của ông họ Nguyễn thì không lâu sau sẽ có vận hội tốt đẹp. Do vậy thiền sư Cảm Thành đã nhận lời mời đến trụ trì ở ngôi chùa mới được tạo dựng bởi tâm ý của con người sùng mộ đạo Phật. Không lâu sau vào năm Canh Tý 820 niên hiệu Hòa Nguyên nhà Đường thiền sư Vô Ngôn Thông họ Trịnh từ Trung Hoa sang đã đến chùa Kiến Sơ. Suốt mấy năm trời ngài xây mặt vào tường ngồi thiền định thiền sư Cảm Thành cảm biết ngài không phải người thường nên ngày đêm hầu hạ chu đáo. Cảm động trước lòng thành của thiền sư Cảm Thành một hôm thiền sư Vô Ngôn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.