tailieunhanh - Ebook Giải bài tập hình học 12 (chương trình chuẩn): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" trình bày tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm về: khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. nội dung chi tiết. | PGS. TS NGUYỄN VÀN LỘC Chủ biên TRẦN QUANG TÀI - LÊ NGỌC HẢ1 - TRỊNH MINH LÂM - LÊ ĐÌNH NGỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUAN Tóm tắt lý thuyết Bài tập cơ bản Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án NGUYỄN VĂN LỘC Chủ hiên TRẦN QUANG TÀI - LÊ NGỌC HẢI TRỊNH MINH LÂM - LÊ ĐÌNH NGỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 Chương trình chuẩn Tóm tất lỷ thuyết Bài tập cản bản Câu hỏi trác nghiệm Đáp án HBÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI - 2008 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại 04 39714896 04 397 24770 Fax 04 39714 9 9 A ft Chịu trách nhiệm xuất bản Giam dốc PHÙNG Qưóc BAO Tổng biên tập PHẠM THỊ TRÂM Biên tập HOÀNG ĐÚC Trình bày bìa Qưốc VIỆT t- Đối tác liên kết xuất bản CÔNG TY SÁCH-TBGD ĐỮC TRÍ SÁCH LIÊNKÍẾT ỉ Giải bài tập Hình học 12 Chương trình chuẩn ______________ Mằ số 1L-143ĐH2009 In cuốn khổ 16 X 24cm. Tại Công ty TNHH ln bao bì Hưn phú. Số xuất bản 212-2009 CXB 19-35 ĐHQGHN ngày 11 3 2009. Quyết định xuất bản số 143LK-TN XB In xong và nộp lưu chiểu Quý III .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    190    0    27-09-2023
3    208    3    27-09-2023
5    164    0    27-09-2023
21    182    0    27-09-2023
40    166    0    27-09-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.