tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 8 - (2013 - 2014) - THCS Võ Thị Sáu

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2013 - 2014 của trường THCS Võ Thị Sáu để đạt được điểm cao trong kì kiểm tra, kì thi sắp tới. | Tên HS Trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2013-2014 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Chương 1 CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ A. PHẦN TRẮC NGHIỆM DẠNG 1 Khoanh tròn vào câu trả lời A B C D mà em cho là đúng nhất Câu 1 Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết A. Không tan trong nước C. Có vị ngọt mặn đắng hoặc chua Đáp án D Câu 2 Chất nào sau đây được gọi là chất tinh khiết B. Không màu không mùi D. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định A. Nước suối nước sông B. Nước cất Đáp án B C. Nước khoáng D. Nước đá Câu 3 Phép lọc được dùng để tách một hỗn hợp gồm A. Muối ăn với nước B. Muối ăn với đường C. Đường với nước D. Nước với cát Đáp án D Câu 4 Phép chưng cất được dùng để tách một hỗn hợp gồm A. Nước với muối ăn B. Nước với rượu Đáp án B Câu 5 Có thể thay đổi độ ngọt của đường bằng cách C. Cất với đường D. Bột sắn với lưu huỳnh A. Thêm đường B. Thêm nước C. A và B đều đúng D. A và B đều sai Đáp án C Câu 6 Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo như sau Nguyên tố A 6n 5p 5e Nguyên tố B 10p 10e 10n Nguyên tố C 5e 5p 5n Nguyên tố D 11p 11e 12n . Ở đây có bao nhiêu nguyên tố hóa học A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Đáp án B Câu 7 Dãy chất nào sau đây gồm toàn kim loại A. Nhôm đồng lưu huỳnh B. Sắt chì thủy ngân bạc C. Oxi cacbon canxi nitơ D. Vàng megiê clo kali Đáp án B Câu 8 Cho dãy kí hiệu các nguyên tố sau O Ca N Fe S. Theo thứ tự tên của các nguyên tố lần lượt là A. Oxi cacbon nitơ nhôm đồng B. Oxi lưu huỳnh canxi sắt nitơ C. Oxi cacbon nitơ kẽm sắt D. Oxi canxi nitơ sắt lưu huỳnh Đáp án D Câu 9 Trong số các chất dưới đây thuộc loại đơn chất có A. Thủy ngân B. Nước C. Muối ăn D. Đá vôi Đáp án A Câu 10 Trong số các chất dưới đây thuộc loại hợp chất có A. Nhôm B. Đá vôi C. Khí hiđro D. Photpho Đáp án B Câu 11 Phương pháp thích hợp nhất để tách được muối ăn từ nước biển là A. Bay hơi B. Chưng cất C. Lọc D. Tách Đáp án A Câu 12 Công thức hóa học nào sau đây được viết sai A. K2O B. M2O3 C. AỊ3O2 D. FeCl3 Đáp án C Câu 13 Từ công thức hóa học Na2CO3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.