tailieunhanh - Đề kiểm tra học kỳ 2 môn: Lịch sử 6 - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hoà

Mời các bạn và quý thầy cô hãy tham khảo đề kiểm tra học kỳ 2 môn "Lịch sử 6 - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hoà" sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao. | PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH KHÁNH HOÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 Thời gian làm bài 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan 4 điểm Câu 1 Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 2đ 1. Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là A. Bóc lột tô thuế B. Cống nạp nặng nề C. Đồng hoá nhân dân ta D. Chia ra để trị 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng nô ra vào năm A. 248 B. 542 C. 722 D. 776 3. Nét độc đáo của văn hoá Chămpa là A. Tháp Chăm B. Chữ viết C. Tôn giáo D. Không có 4. Người lãnh đạo nhân dân huyện Tượng Lâm đấu tranh giành độc lâp là A. Mai Thúc Loan B. Khu Liên C. Lý Bí D. Phùng Hưng Câu 2 Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng 2đ A Thời gian B Sự kiện lịch sử 1. Năm 544 a Hai Bà Trưng hy sinh 2. Năm 722 b Cuộc kháng chiến chống quân Lương thắng lợi 3. Tháng 3 43 c Lý Bí lên ngôi hoàng đế 4. Năm 550 d Khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ II. Tự luận 6đ Câu 3 Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I - thế kỉ VI có gì thay đổi 2đ Câu 4 Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Vì sao các hào kiệt hưởng ứng sôi nổi cuộc khởi nghĩa Em có suy nghĩ gì về việc Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân 4đ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.