tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK1 Hóa Học 9 - (2012 - 2013) - GD huyện Trảng Bom - THCS Võ Thị Sáu

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Hóa Học lớp 9 năm 2012 - 2013 phòng GD huyện Trảng Bom trường THCS Võ Thị Sáu sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra, kì thi sắp tới. | Đề cương ôn tập HKI môn Hóa Học lớp 9 - Năm học 2012-2013 Phòng GD huyện Trảng Bom Trường THCS Võ Thị Sáu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Môn Hóa Học 9 - Năm học 2012-2013 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM I. DẠNG 1 Khoanh tròn và câu trả lời a b c d mà em cho là đúng nhất Câu 1. Căn cứ vào tính chất hóa học của oxit thì oxit được phân thành mấy loại ư a. 2 loại b. 3 loại c. 4 loại 5 loại Câu 2. Oxit bazơ tan có những tính chất hóa học nào b. Tác dụng với dung dịch axit d. Cả a b c đều đúng b. Tác dụng với dung dịch bazơ d. Cả a b c đều đúng c. ZnO CaO d. N2O5 CO2 íĩr a. Tác dụng với nước c. Tác dụng với oxit axit Câu 3. Oxit axit có những tính chất hóa học nào a. Tác dụng với nước c. Tác dụng với oxit bazơ tan Câu 4. Dãy các chất đều là oxit bazo là a. NaỈO SO2 b. Mn2Ơ7 P2O5 Câu 5. Dãy gồm các chất đều là oxit axit a. AI2O3 NO S1O2 b. M2O7 NO N2O5 y-Jc. PiO5 NiO5 SO2 d. S1O2 CO PiO5 Câu 6. Các chất là oxit lưỡng tính c n Z NO b. AI2O3 ZnO c. AI2O3 CO d. ZnO Fe2O3 Câu 7. Các chất là oxit trung tính í ly a. CaO CO S1O2 b. M2O7 CO c. Mn2O7 NO ZnO d. CO NO Câu 8. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây a. N2SO4 CuCl2 b. N2SO4 NaCl c. K2SO3 HCl d. K2SO4 HCl Câu cho biết tỉ khối của những chất khí CO2 H2 O2 SO2 N2 NH3 so với không khí a. Các khí nặng hơn không khí CO2 O2 SO2 b. Tất cả khí trên đều năng hơn không khí c. Các khí nhẹ hơn không khí H2 N2 NH3 d. Câu a và c đúng Câu 10. Khi cho CO có lẫn CO2 SO2 có thể làm sạch khí CO bằng những chất nào a. H2O ffyb. dd HCl c. dd NaOH d. dd H2SO4 Câu 11. Chất có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển màu thành đỏ a. CaO b. CO c. SO3 d. MgO Câu 12. Cho sơ đồ chuyển hóa sau biết X là chất rắn X SO2 Y H2SO4 X Y lần lược phải là a. FeS SO3 b. FeS2 hoặc S SO3 c. O2 SO3 d. Cả a b đều đúng Câu 13. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là a. NaOH Al CuSO4 CuO CO2 b. Cu OH 2 Cu CuO Fe Ag SO2 Ỷ c. CaO AÍ2O3 N2SO3 H2SO3 d. Al CaCO3 Cu OH 2 Fe CaO A2O3 Câu 14. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.