tailieunhanh - Bài giảng Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ - PGS.TS. Nguyễn Nguyên Cự

Bài giảng Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ do . Nguyễn Nguyên Cự biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xác định các khái niệm marketing, thu thập thông tin về khách hàng, xác định và lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp, kế hoạch hoá và phát triển sản phẩm, định giá và chiến lược giá, phân phối và khuyếch trương sản phẩm. . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH ---- ---- MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . NGUYỄN NGUYÊN Cự 1. Mục đích Trang bị những kiến thức cơ bản tương đối có hệ thống đơn giản dễ hiếu về marketing. Xây dựng một hệ thống bài giảng về từng khía cạnh cụ thế của hoạt động marketing đế có thế sử dụng giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn . 2. Đối tượng đào tạo Các nhà quản lý và chủ DNVVN. Những người muốn khởi nghiệp Những người quan tâm khác. 3. Phương pháp đào tạo. . Chuẩn bị lớp học. Tìm hiểu kỹ đối tượng đào tạo về - Ngành nghề kinh doanh. - về sự thành đạt - về kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh. - về những mong muốn đến dự lớp. Tổ chức lớp theo nhóm có nhiều đối tượng. Chuẩn bị kỹ tài liệu phương tiện và hậu cần. Chuẩn bị địa điểm khảo sát học tập thực tế. . Phương pháp học tại lớp. Giáo viên phát tài liệu học viên nghiên cứu. Giáo viên trình bày r 1 r 1 1 V 1 J-1 . 1 1 A 1 Ấ Các nhóm thảo luận - làm bài thực hành nêu những vân đề từ thực .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.