tailieunhanh - Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12" cung cấp cho người đọc lý thuyết cơ bản, bài tập mẫu và các bài tập trắc nghiệm về este, cacbohiđrat, amin - Amino axit - Protein, polime và vật liệu polime,. nội dung chi tiết. | cù THANH TOÀN LUYỆN Kỉ NẰNG GIẢI NHANH BÀI TẬP r HOA HOC Dùng cho HS chương trình cơ bản nâng cao. bị cho các kì thi quốc gia do Bộ GD ĐT tổ chức. cừ THANH TOÀN Luyện kĩ năng giải nhanh bài tập Hcá hẹc tt NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội ĐT 04 39714896 04 39724770. Fax 04 93714899 Chịu trách nhiệm xuất bản Giám dốc PHÙNG QUỐC BẢO Tổng biên tập PHẠM THỊ TRÀM Biền tập nội dung QUỐC THẮNG Sửa bài LÊ HOÀ Chế bản CÔNG TI ANPHA Trình bày bìa SƠN KỲ Đối tác liên kết xuất bản CÔNG TI ANPHA SÁCH LIÊN KĨÍT LUYỆN Kĩ NÀNG GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC 12 Mã số 1L-252ĐH2009 In cuốn khổ 16 X 24 cm tại công ti TNHH In Song Nguyên Số xuât bản 715-2009 CXB 09-115 ĐHQGHN ngày 06 08 2009 Quyết định xuất bản sô 252 LK-TN XB In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.