tailieunhanh - Phát triển contact center tại các đại lý

Thông tin về khách hàng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp cũng như các đại lý hoạt động cho doanh nghiệp đó, chẳng hạn như đại lý tiếp thị, hay phân phối sản phẩm | Phát triển contact center tại các đại lý - Thông tin về khách hàng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp cũng như các đại lý hoạt động cho doanh nghiệp đó chẳng hạn như đại lý tiếp thị hay phân phối sản phẩm. Các doanh nghiệp thường coi call center như một trung tâm thông tin tuy nhiên tình trạng giàu dữ liệu -nghèo thông tin vẫn còn tồn tại nếu doanh nghiệp không biết khai thác chắt lọc thông tin một cách hiệu quả từ nguồn dữ liệu thu thập được. Có thể nói call center là khu vực ngập trong các dữ liệu bao gồm thông tin của khách hàng được tổng hợp từ các cuộc điện thoại email thư tín fax các thông tin về đặt hàng hoá đơn chi tiết sử dụng dịch vụ và mua hàng . Tuy nhiên đó thường là những dữ liệu rời rạc thiếu tính hệ thống và đôi khi có nhiều dữ liệu trùng lặp nhau không giúp cho doanh nghiệp hiểu thêm về khách hàng của mình. Là một bước tiến so với call center contact center được các doanh nghiệp phát triển dường như có thể chấm dứt tình trạng giàu dữ liệu nghèo thông tin . Công nghệ mới giúp tích hợp toàn bộ thông tin của khách hàng từ nhiều kênh khác nhau vì vậy việc duy trì cũng như phát triển mối quan hệ với khách hàng liên hệ và đào tạo các đại lý cũng trở nên dễ dàng hơn. Cùng với sự cập nhật dữ liệu chinh xác kip thời khả năng khai thác phân tích dữ liệu có chất lượng và một phương pháp cung cấp chia sẻ thông tin vừa mang tính đặc định vừa mang tính tổng quan chắc chắn doanh nghiệp cũng như khách hàng sẽ cảm thấy tiện lợi hơn. Dù nhận thấy sự cần thiết của thông tin nhưng các doanh nghiệp thường coi nhẹ việc phát triển các contact center tại các đại lý vì họ cho rằng việc đem lại những trải nghiệm khách hàng thú vị và nâng cao khả năng hoạt động của các đại lý cơ sở đại diện cho doanh nghiệp là hai công việc tách biệt nhau nhưng trên thực tế chúng lại có quan hệ mật thiết. Những gì đem lại sự tiện lợi hài lòng cho khách hàng thì cũng có ích đối với các đại lý hoạt động cho doanh nghiệp và ngược lại. Do đó không gì có thể làm suy giảm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.