tailieunhanh - Ebook Giải bài tập hình học 12: Phần 1 (Bản 2010)

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12" cung cấp cho người đọc kiến thức căn bản, phương pháp giải bài tập và các bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. nội dung chi tiết. | NGUYỄN VÙ THANH - TRẤN MINH CHIẾN GIẢI BÀI TÂP NGUYỄN VŨ THANH - TRẦN minh chiến Chọc 12 NHÀ XUẤT BẢN hj S5j đại học quốc gia hà nội Đơn vị liên kết Công ty Sodt hoa hồng nòi đấu Quyển sách GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 này được bién soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành nhàm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập củng cô kiến thức đổng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt. Quỷ thấy cô và quý phụ huynh cỏ thể xem quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm. Chúng tôi mong đón nhận ý kiến xây dựng từ quỷ dộc giả. NHÓM ĐIÊN SOẠN GBỈHÌNHHỌC 12

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.