tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK2 Sinh học 9 - (2011 - 2012) - THCS Trần Hưng Đạo

đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2011 - 2012 của trường THCS Trần Hưng Đạo sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra, kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | THCS Trần Hưng Đạo - Năm học 2011 - 2012 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC 9 Năm học 2011-2012 Câu 1 Hiện tượng thoái hoá là gì Nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng thoái hoá Trong chọn giống người ta dùng 2 phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì - Khái niệm Thoái hoá là hiện tượng các thế hệ con cháu có sức sống kém dần bộc lộ tính trạng xấu năng suất giảm . Ở thực vật do tự thụ phấn ở cây giao phấn VD cây ngô tự thụ phấn sau nhiều thế hệ phát triển chậm chiều cao cây và năng suất giảm dần nhiều cây bị chết bạch tạng thân lùn bắp dị dạng hạt ít. Ở động vật do giao phối gần thế hệ con cháu sinh trưởng và phát triển yếu quái thai dị tật bẩm sinh chết non. - Giao phối gần giao phối cận huyết Là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ 1 cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con cái. - Nguyên Nhân hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết vì qua nhiều thế hệ tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn gây hại. - Vai trò của tự thụ phấn và giao phối gần Củng cố đặc tính mong muốn. Tạo dòng thuần chứa cặp gen đồng hợp. Phát hiện gen xấu để loại bỏ ra khỏi quần thể. Chuẩn bị lai khác dòng để tạo ưu thế lai. Câu 2 Khái niệm ưu thế lai Giải thích nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai Trong chọn giống vật nuôi cây trồng người ta dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai - Khái niệm Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn sinh trưởng nhanh hơn phát triển mạnh hơn chống chịu tốt hơn các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả 2 bố mẹ. __________ THCS Trần Hưng Đạo - Năm học 2011 - 2012 ________ - Nguyên nhân Do có sự tập trung các gen trội có lợi ở cơ thê lai F1 Lai 2 dòng thuần kiêu gen đồng hợp con lai F1 có hầu hết các cặp gen ở trạng thái dị hợp - chỉ biêu hiện tính trạng của gen trội có lợi. VD P Aabbcc x aaBBCC F1 AaBbCc - Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng Lai khác dòng Tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho giao phấn với nhau. VD Ở ngô tạo được ngô lai F1 năng suất cao hơn từ 25 - 30 so với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.