tailieunhanh - Bài thuyết trình Kính hiển vi Raman

Bài thuyết trình Kính hiển vi Raman giới thiệu chung về kính hiển vi Raman, nguyên lý của kính hiển vi Raman, thực nghiệm cũng như ứng dụng của kính hiển vi Raman. Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu hữu ích. | KÍNH HiỂN VI Raman Học viên Phạm Thị Xuân Hạnh ________________________ r Giáo viên hướng dẫn Ts. NGUYỄN VĂN ĐỊNH Kính hiển vi Raman được phát triển vào những thập niên 70. Vào năm 1975 Delhaye chế tạo hệ thống đo lường Raman cực nhỏ đầu tiên. Cùng năm đó Rossaco thiết kế máy vi dò Raman ở Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia NIST Lần đầu tiên phát minh này ứng dụng Quang phổ học Raman vào phép phân tích vi lượng. Kỹ thuật này cho thấy khả năng thu nhận tính chất quang phổ Raman cần phân tích với độ phân giải không gian 1 pm và áp dụng cho mẫu trên phạm vi picogram. Intensity ptxh Nguyên lý nanodomains Giới hạn chủ yếu trong thiết kế của máy vi dò Raman liên quan đến - Hiệu ứng Raman mờ - Kích thước mẫu quá nhỏ Cần phải tối ưu hóa tín hiệu .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.