tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 2 môn: Địa lý 6 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh, Khánh Hoà

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra học kỳ và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. đề kiểm tra học kì 2 môn "Địa lý 6 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh, Khánh Hoà" dưới đây. Chúc các bạn làm thi tốt. | PHÒNG GD ĐT CAM RANH KHÁNH HOÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 Thời gian làm bài 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan 2 5 điểm Câu 1 1 5 điểm Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đủng trong các câu sau a Lớp ôdôn nằm ở tầng nào của khí quyển A. Đối lưu. B. Bình lưu. C. Các tầng cao. D. Tất cả các tầng của khí quyển. b Tín phong là loại gió thổi thường xuyên từ A. khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo. B. khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam. C. khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam về 2 cực Bắc và Nam. D. hai cực Bắc và Nam về khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam. c Độ muối của nước biển và đại dương cao hay thấp tu ỳ thuộc vào A. nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít. B. lượng mưa cao hay thấp. C. độ bốc hơi lớn hay nhỏ. D. Tất cả các nguyên nhân trên. Câu 2 1 0 điểm Chọn các cụm từ trong ngoặc vùng biển nóng vùng biển lạnh vĩ độ cao vĩ độ thấp điền vào các chỗ chấm trong câu sau cho phù hợp Những dòng biển chảy từ các. 1 .ở các. 2 .về phía vùng biển lạnh là những dòng biển nóng Những dòng biển chảy từ các . 3 .ở các vĩ độ cao về phía. 4 .là những dòng biển lạnh II. Tự luận 7 5 điểm Câu 3 2 điểm Nêu sự khác nhau giữa hiện tượng sóng biển và thủy triều nguyên nhân của các hiện tượng này. Câu 4 3 5 điểm Trình bày sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo vị trí gần hay xa biển độ cao và vĩ độ. Câu 5 2 điểm Vẽ hình tròn biểu thị Trái Đất và điền trên hình vẽ các đai khí áp gió Tây ôn đới và Tín .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.