tailieunhanh - Bài thuyết trình Máy STM (Scanning Tunneling Microscope)

Máy STM (Scanning Tunneling Microscope) là kính hiển vi quét chui ngầm, được sử dụng để quan sát hình thái học bề mặt của vật rắn (kim loại, chất bán dẫn) ở cấp độ nguyên tử. Để hiểu rõ hơn về máy này mời các bạn tham khảo bài thuyết trình Máy STM (Scanning Tunneling Microscope) sau đây. | SEMINAR MÁY STM SCANNING TUNNELING MICROSCOPE NHÓM THỰC HIỆN VŨ THU HIỀN TRẦN THỊ THANH THỦY HUỲNH LÊ THÙY TRANG STM LÀ GÌ Được phát minh năm 1981 và hai nhà phát minh ra thiết bị này là Gerd Binnig và Heinrich Rohrer đã giành giải Nobel Vật lý năm 1986 Là kính hiển vi quét chui ngầm được sử- dụng để quan sát hình thái hoc bê mạtcủa vật răn kim loại chât bán dẫn ở câp độ nguyên tử NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA STM STM sử dụng một mũi dò nhọn mà đầu của mũi dò có kích thước là một nguyên tử quét rất gần bề mặt mẫu. Khi đầu dò được quét trên bề mặt mẫu sẽ xuất hiện các điện tử di chuyển từ bề mặt mẫu sang mũi dò do hiệu ứng chui ngầm lượng tử và việc ghi lại dòng chui ngầm do một hiệu điện thế đặt giữa mũi dò va mẫu này sẽ cho các thông tin về cấu trúc bề mặt với độ phân giải ơ cấp độ nguyên .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.