tailieunhanh - Đề cương ôn thi HK2 Hóa học lớp 8

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 để đạt được điểm cao trong kì kiểm tra, kì thi sắp tới. | ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN HÓA HỌC 8 TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CHƯƠNG IV OXI - KHÔNG KHÍ I. TÍNH CHẤT CỦA OXI 1. Tính chất vật lý Oxi là chất khí không màu không mùi ít tan trong nước nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở -183 0C . Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 2. Tính chất hóa học Khí oxi là 1 đơn chất phi kim rất hoạt động đặc biệt ở nhiệt độ cao dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất hóa học nguyên tố oxi có hóa trị II. f0 f0 Ví dụ S r O2 k SO2 k 4P r 5O2 k 2P2O5 r 0 0 3Fefr 2O2 k Fe3O4 r CH4 k 2O k CO 2H2O 1 -H1 -r K K. K. II. SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI 1. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa 2. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất mới sản phẩm được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Ví dụ CaO H2O Ca OH 2 Mg S MgS 3. Ứng dụng của oxi Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. III. OXIT 1. Định nghĩa oxit Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxi Vd K2O Fe2O3 SO3 CO2. 2. Công thức dạng chung của oxit MxOy - M kí hiệu một nguyên tố khác có hóa trị n - Công thức MxOy theo đúng quy tắc về hóa trị. 3. Phân loại Gồm 2 loại chính oxit axit và oxit bazơ Vd Oxit axit CO2 SO3 P2O5. Oxit bazơ K2O CaO ZnO. 4. Cách gọi tên oxit a. Oxit bazơ Tên oxit tên kim loại kèm theo hóa trị oxit. Trường THCSMỹ Thành Năm học 2013 - 2014 VD K2O kali oxit CuO đồng II oxit b. Oxit axit Tên oxit tên phi kim kèm tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim oxit kèm tiền tố chỉ số nguyên tử oxi VD N2O5 đinitơ pentaoxit SiO2 silic đioxit IV. ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HỦY 1 Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm - Nhiệt phân những chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ra oxi KMnO4 KClO3 . - Cách thu Đẩy không khí Đẩy nước. PTPƯ 2KClO3 2KC1 3O2 7 2KMnO4 K2MnO4 MnO2 O2 7 2. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp dùng nước hoặc không khí. - Cách điều chế Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao sau đó cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.