tailieunhanh - Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

Cuốn sách "Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học" có cấu trúc gồm 3 phần giới thiệu các phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học, những bài tập trắc nghiệm tổng hợp và hướng dẫn giải nhanh. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. | L527GI Nguyên Hữu Thạc hạm Đình Thành - Nguyễn Hoài Nam Dùng để ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học Cao đẳng NGUYỄN HỮU THẠC PHẠM ĐÌNH THÀNH - NGUYỄN HOÀI NAM LUYỆN GIẢI NHANH CẤC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC Dùng để ôn luyện thl tốt nghiệp THPT và thl Đọl học Cao đàng Công ty tnhh dv_vh Tràng An SÁCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Qưôc GIA THƯ VIỆN TỈNH BỈNH THUẬN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM LỜI NÓI ĐẦU Từ năm 2007 trong các kì thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển vào các trường Đại học Cao đẳng môn Hoá học được thi bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan gọi tắt là phương pháp trắc nghiệm . Mỗi đế thi có 50 câu trắc nghiêm làm bài trong 90 phút trong đó có khoảng 50 số câu là các bài toán hoá học. Để làm tốt để thi ngoài việc chuẩn bị tốt kiến thức các thí sinh phải biết cách giải nhanh các bài toán trắc nghiệm trong khoảng thời gian rất hạn chế. Cuốn sách Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hoá học này sẽ giúp các bạn thí sinh vượt qua những khó khăn đó. Nội dung cuốn sách gồm 3 phẩn Phần I. Những phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hoá học Phẩn này trình bày 13 phương pháp cơ bản được vận dụng để giải nhanh các bài toán trắc nghiệm. Học sinh cần nắm chắc các phương pháp này để vận dụng giải nhanh các bài toán cụ thể ở phần II. Phần II. Những bài toán trắc nghiệm hoá học tổng hợp Các bài toán trắc nghiêm hoá học được biên soạn theo hai chủ đề lớn Hoá vô cơ và Hoá hữu cơ phù hợp với nội dung và phương thức ra đề thì đã sử dụng trong các kì thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học Cao đẳng trong thời gian qua Đa dạng rộng khắp chương trình hoá học THPT mà. trọng tâm là kiến thức lớp 12 và không theo một trật tự kiến thức nào. Cách biên soạn này giúp học sinh khi gặp bài toán cụ thể sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp giải thích hợp nhất để chỉ trong một vài phút đã tìm được đáp số đúng. Mỗi bài toán có 4 đáp số học sinh tìm một đáp số đúng. Phần III. Hướng dẫn giải nhanh Sách này trình bày rất ngắn gọn cách tìm nhanh đáp số đúng cho mỗi bài toán. Học

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.