tailieunhanh - Bài thuyết trình Chương 3: Khuếch đại và dao động thông số quang học

Bài thuyết trình Chương 3: Khuếch đại và dao động thông số quang học dưới đây bao gồm những nội dung về khuếch đại thông số, dao động thông số. Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết. | CHƯƠNG imiMWKWWt GVHD TS LÊ THỊ QUỲNH ANH Nhóm thuyết trình PHẠM THỤY BÍCH TUYỀN HOÀNG LƯƠNG CƯỜNG BÙI THỊ XUÂN THỚM 0413160 0413028 0413059 CHƯƠNG 3 KHUẾCH ĐẠI VÀ DAO ĐỘNG THÔNG SỐ QUANG HỌC Để có một sóng phi tuyến có tần số w3 phát ra thì hai điều kiện hợp tẩn số và hợp pha phải đồng thời thỏa mãn. Các sóng còn lại bị dập tắt vì không thỏa mãn điều kiện Khi sóng 3 được phát ra trong môi trường nó tương tác trở lại w2 cho ra 1 .Điều kiện hợp pha cũa tương tác này cũng được thõa mãn tương tự 3 -- 1 w2 Như vậy hai sóng liên kết với nhau qua môi trường sẽ cho ra sóng thứ ba. Quá trình đó được gọi là quá trình trộn ba sóng Sự trộn ba sóng có nhiều dạng tùy thuộc vào sóng đi vào môi trường và sóng được lấy ra Dạng 1 quá trình biến đồi tần số Sự phát tần số tổng Sự phát tẩn số hiệu Dạng 2 sự khuếch đại thông số Dạng 3 dao động thông .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.