tailieunhanh - Bài giảng Chuyên đề Quản trị ngân hàng - TS. Nguyễn Kim Anh

Bài giảng Chuyên đề Quản trị ngân hàng do TS. Nguyễn Kim Anh biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng qua về ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại, các loại ngân hàng, hoạt động ngân hàng,. nội dung chi tiết. | Nguyễn Kim Anh Trưởng khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng Chuyen đe Quản trị Ngân hàng Phần 1 Tổng quan về NHTM và quản trị NHTM sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM sử hình thành Thợ kim hoàn Nhận bảo quản tiền gửi, thu phí Nhận tiền gửi, trả phí và bắt đầu kinh doanh tiền gửi để thu lãi Cung cấp dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền trình phát triển Gồm 3 giai đoạn như sau: Giai đoạn 1 sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII Đặc điểm: Các NH hoạt động độc lập, chưa tạo thành một hệ thống, với các chức năng hoạt động tương tự như nhau Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XVIII đến cưối thế kỷ IXX Đặc điểm: NH đã hoạt động theo một hệ thống gồm: i/ Nhiều ngân hàng phát hành ii/ Nhiều ngân hàng trung gian Các ngân hàng trong giai đoạn này có đặc điểm như sau sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Thời gian Đặc điểm Thời gian: Từ đầu thế kỷ XX đến nay Đặc điểm: Hệ thống ngân hàng 2 cấp i/ Một NH phát hành duy nhất ii/ Các ngân hàng còn lại là ngân hàng trung gian (NHTM, NHĐT và các TCTD khác ) Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ - Huy động vốn - Vay trên thị trường liên ngân hàng - Vốn khác - Vốn tự có II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng Nghiệp vụ sử dụng vốn - Nghiệp vụ ngân quỹ - Nghiệp vụ tín dụng -Nghiệp vụ đầu tư tài chính - Nghiệp vụ tài sản có khác Các dịch vụ ngân hàng khác - Trung gian thanh toán - Bảo lãnh ngân hàng - Cho thuê tài chính - Cung cấp dịch vụ đầu tư chứng khoán - Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm - Dịch vụ Bảo quản tài sản - Dịch vụ tư vấn và uỷ thác II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng Ngân hàng thương mại (Commercial Bank) . Ngân hàng đầu tư (Investment Bank) . Ngân hàng chính sách (Policy Bank) . Ngân hàng phát triển (Development Bank) III. Các loại hình ngân hàng IV. Giới . | Nguyễn Kim Anh Trưởng khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng Chuyen đe Quản trị Ngân hàng Phần 1 Tổng quan về NHTM và quản trị NHTM sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM sử hình thành Thợ kim hoàn Nhận bảo quản tiền gửi, thu phí Nhận tiền gửi, trả phí và bắt đầu kinh doanh tiền gửi để thu lãi Cung cấp dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền trình phát triển Gồm 3 giai đoạn như sau: Giai đoạn 1 sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII Đặc điểm: Các NH hoạt động độc lập, chưa tạo thành một hệ thống, với các chức năng hoạt động tương tự như nhau Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XVIII đến cưối thế kỷ IXX Đặc điểm: NH đã hoạt động theo một hệ thống gồm: i/ Nhiều ngân hàng phát hành ii/ Nhiều ngân hàng trung gian Các ngân hàng trong giai đoạn này có đặc điểm như sau sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.