tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK2 môn Sinh học 9

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học lớp 9 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra, kì thi sắp tới. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 9 - HỌC KỲ II I- TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng 1 Các đột biến nhân tạo được sử dụng trong chọn giống áp dụng chủ yếu với đối tượng nào sau đây a Cây trồng và vật nuôi b Cây trồng và vi sinh vật c Vật nuôi và vi sinh vật d Vật nuôi cây trồng và vi sinh vật 2 Nguyên nhân gây ra hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn hay giao phối gần là a Tỉ lệ đồng hợp và dị hợp đều giảm b Tỉ lệ đồng hợp giảm dần c Gen lặn gây hại biểu hiện ở cơ thể đồng hợp tử d Tỉ lệ đồng hợp và và dị hợp đều tăng. 3 Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai do a F1 tập trung nhiều gen trội có lợi. b F1 có các cặp gen đồng hợp c F1 mang tính trạng trung gian của bô và mẹ d F1 mang tính trạng vượt trội so với bô và mẹ. 4 Trong chọn giống vật nuôi phương pháp chọn lọc nào sau đây có hiệu quả hơn a Chọn lọc hàng loạt một lần. b Chọn lọc hàng loạt nhiều lần c Chọn lọc cá thể d Chọn lọc cá thể kiểm tra đực giông qua đời con 5 Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống vật nuôi ở nước ta thuộc lĩnh vực a Chọn giông mới ở lợn gà. c Nuôi thích nghi các giông nhập nội 6 Thực vật ưa sáng có đặc điểm a Phiến lá to màu xanh thẫm c Mô giậu kém phát triển 7 Thực vật ưa ẩm sống nơi thiếu ánh sáng có đặc điểm a Phiến lá hẹp lỗ khí có ở mặt dưới của lá b Phiến lá rộng lỗ khí có ở 2 mặt lá c Màu xanh nhạt mô giậu phát triển d Lá biến thành gai 8 Mối quan hệ nào sau đây một bên sinh vật có lợi một bên sinh vật bị hại a Cộng sinh b Hội sinh c Cạnh tranh d Kí sinh 9 Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể a Mật độ b Thành phần nhóm tuổi c Tỉ lệ đực cái d Độ đa dạng 10 Dạng tháp dân số trẻ có a TL trẻ em sinh hằng năm ít tỉ lệ người già nhiều b TL trẻ em sinh hằng năm nhiều tỉ lệ người già ít c Tuổi thọ trung bình cao TL tử vong ở người trẻ tuổi thấp d TL trẻ em sinh hằng năm tỉ lệ người già 11 Sinh vật nào dưới đây là mắt xích đầu tiên của một chuỗi thức ăn a Sinh vật tiêu thụ bậc 1 b Sinh vật tiêu thụ bậc2 c Vi sinh vật phân giải d Sinh vật sản xuất 12 Hoạt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.