tailieunhanh - Bài thuyết trình Khuếch đại và dao động thông số quang học (OPA-OPO)

Bài thuyết trình Khuếch đại và dao động thông số quang học (OPA-OPO) giới thiệu tới các bạn những nội dung về các hiệu ứng quang phi tuyến, sự phân cực phi tuyến; điều kiện thích hợp để các sóng phát ra với công suất đáng kể và một số nội dung khác. | CÁC HIỆU ỨNG QUANG PHI TUYẾN Hiệu ứng quang phi tuyến bãc hai Pockels electro-optic effect Second harmonic generation SHG Sum difference frequency generation SFG DFG Optical parametric amplification oscillation OPA OPO Hiệu ứng quang phi tuyến bậc ba Optical Kerr effect quadratic Pockels effect Third harmonic generation THG Four wave mixing FWM Two photon absorption TPA Stimulated Raman Brillion scattering SRS SBS SỰ PHÂN CỰC PHI TUYẾN Môi trường tuyến tính cường độ tia tới thấp D - E P D e- E - srẼ0E P - SoX E - 1 X Môi trường phi tuyến cường độ tia tới cao D - 0 E P P - X E Xm EE zl3 E3 . - PL Pnl Nonlinear .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.