tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế đất - ThS. Trần văn Nguyện, KS. Trần Trọng Tấn

Bài giảng Kinh tế đất cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về kinh tế tài nguyên đất, cơ sở khoa học nghiên cứu kinh tế đất, phương pháp phân tích kinh tế đất, thị trường nhà đất và công tác giải phóng mặt bằng. nội dung chi tiết. | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BÀI GIÀNG KINH TẾ ĐẤT Biên soạn 1. . Trần Văn Nguyện 2. Ks. Trần Trọng Tấn Năm 2010 PHÂN BỔ CHƯƠNG ffiRINH CHƯƠNG 1 . KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN . VAI TRÒ CỦA ĐÁT ĐAI TRONG SẢN XUẤT CÁC VẤN ĐÈ CHÍNH VẬT CHÁT VÀ PHÁT TRIỀN KINH TÉ - XÃ HỘI . ĐẶC ĐIỀM ĐÁT ĐAI VÀ Ý NGHĨA KINH TÉ . SỰCẦNTHIÉTCỦAKHOAHỌCKINHTÉ TÀI NGUYÊN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    234    0    13-04-2024
9    216    0    13-04-2024
46    184    0    13-04-2024
10    154    0    13-04-2024
5    121    2    13-04-2024
75    136    0    13-04-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.