tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK2 Sinh học 8 - THCS Mỹ Hòa

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt kỳ kiểm tra, kì thi sắp tới mời các bạn tham khảo đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học lớp 8 của trường THCS Mỹ Hòa với nội dung sau: Hệ bài tiết nước tiểu, nguyên tắc rèn luyện da, chức năng điều hòa thân nhiệt, phản xạ không điều kiện, phản xạ có điều kiện. | TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN SINH hỌc lớp 8 ĐỀ 1 i I TRẮC NGHIỆM 4đ Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 1. Hệ bài tiêt nước tiểu gồm các cơ quan a. Thận cầu thận bóng đái. b. Thận ống thận bóng đái c. Thận bóng đái ống đái. d. Thận ống dẫn nước tiểu bóng đái ống đái. Câu 2. Nguyên tắc rèn luyện da a. Phải rèn luyện từ từ nâng dần sức chịu đựng. b. Rèn luyện phù hợp với sức khoẻ c. Cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi sáng. d. Cả a b c. Câu 3. Quá trình hấp thụ lại thực hiện ở a. Cầu thận b. Ông thận. c. Mạch máu quanh ống thận Câu 4. Chức năng điều hoà thân nhiệt chống thấm nước mềm da tiếp nhận kích thích của da được thực hiện ở a. Lớp biểu bì. b. Lớp bì. c. Lớp mỡ dưới da Câu 5. Điều hoà phối hợp các cử động phức tạp là chức năng của a. Tuỷ sống. b. Đại não. c. Tiểu não Câu 6. nguyên nhân dẫn đến tật cận thị là a. Do cầu mắt dài bẩm sinh. b. do thói quen đọc sách quá gần c. Cả a và b Câu 7. Sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu được bài tiết chủ yếu qua A. da B. phổi C. thận D. hệ tiêu hoá Câu 8. Buồng trứng có chức năng A. Sản sinh ra trứng và testôtstêrôn B. Sản sinh ra trứng và ơstrôgen C. Tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo D. Sản sinh ra trứng và insulin Câu 9. Vitamin giúp tránh bệnh quáng gà và khô giác mạc là A. Vitamin D B. Vitamin C C. Vitamin B D. Vitamin A Câu 10. Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật A. Phản xạ có điều kiện B. Tư duy trừu tượng C. Phản xạ không điều kiện D. Trao đổi thông tin Câu 11. Cận thị là do A. Cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp B. Cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng C. Cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp D. Cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng Câu 12. Nước tiểu chính thức khác nước tiểu đầu ở chỗ A. Không có chất dinh dưỡng các ion cần thiết và lượng nước ít hơn B. Không có chất dinh dưỡng các ion cần thiết và lượng nước nhiều hơn C. Không có chất dinh dưỡng các ion cần thiết và có prôtêin D. Không có chất dinh dưỡng các ion cần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.