tailieunhanh - Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Toán học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Toán học", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số chuyên đề ôn thi và các bộ đề thi các khối A B, D của trường chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng có hướng dẫn. . | Luyỹn giãi đs Ịrự V ỵy tnt TTTTĩTnĩen nac I rung rvam rnan nụt gụyr i ran Tnvng XÁC ĐỊNH CÁC YỂU TỐ CỦA TAM GIÁC TRONG MẶT PHẲNG tọa độ Bài 1. Trong mặt phẳng lọa độ Oxy cho lam giác ABC có A 4 -1 B 1 C -4 -5 . Viết phương trình PT các đường thẩng sau 1 Đường cao AD D e BC . 2 Các đường trung tuyến BB . CC BI e AC C G AB . 3 Các đường phân giác BB2 cc2 B2 6 AC c2 AB . Hương dẫn giải 1 Vì AD đi qua A 4 -1 vuông góc với BC -5 -10 nên có vectơ pháp tuyến n 1 2 . Do đó PT AD X 2y - 2 0. 2 _ -3 . Suy Tương tự 2 Do B là trung điểm cạnh AC nên BXO -3 . Suy ra PT đường BB1 là 8x - y - 3 0. Tương tự G 5 . ._ _ B D C. 4 2 và PT đường CC là 14x - 13y - 9 0. 2 J Hình 3 Ta viết PT các đường phân giác bằng cách tính tọa độ các điểm B2 c2. x-4 -3 X 1 Giả sử B2 x y lúc đó la có hệ PT 5 2 Vậy PT đường BB2 là X - 1 0. . 4 Tương tự vì AC2 Ẹ- AB C21 3 3 Suy ra PT đường CC là X - y - 1 0. Bài 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 4 -1 và phương trình hai đường trung tuyến BB 8x - y - 3 0. CC Í 14x - 13y - 9 0. Tính tọa độ các đỉnh B c. Hương dãn giải Để chuẩn bị cho các thí dụ được phát triển ở phần sau chúng tôi trình bày hai cách giải của thí dụ này. Cách ì Có sử dụng ưọng tâm G cùa AABC . Đặt G x y thì 8x - y 3 14x-13y 9 G ------------- VOnỉtỳTNỉnr MTVDVVH Khang Việt Gọi A là điểm đôi xứng của A qua G thì dễ dàng tính được Jó A B Z CC nên PT A B là 14x - 13y 51 0. Giả sử B x y ta có hệ PT . Khi 8x-y 3 14x-13y -51 Tương tự từ A C BB tính được C -4 -5 . Cách 2 Đặt B x y và C XŨ yi thì 8x - y - 3 0 và 14X - 13y I -9 0. Vì C1 trung điểm cạnh AB nên X 4 2xb y - 1 2y I. Tọa độ B là nghiệm của hệ PT x 1 B 1 5 . y 5 X 1 y 5 8x-y 3 14x-13y -51 Tính toán tương tự ta thu được C -4 -5 . Bài 3. Trcn mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 4 -1 và phương trình hai đường phân giác BB2 X - 1 0 cc2 X - y - 1 0. Tính tọa độ các đĩnh B c. Hướng dẫn giải Theo tính chất của đường phân giác các điểm đôi xứng của A qua BB2 và CC2 đều thuộc BC. Gọi D là điểm đối xứng cùa A qua cc2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.