tailieunhanh - Đề KTCL HK2 Toán 10 - TT GDTX Sìn Hồ 2009-2010 (kèm dáp án)

Tham khảo đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán của TT GDTX Sìn Hồ dành cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. | Trung Tâm GDTX Sìn Hồ Tổ: Toán - lý ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II (Năm học: 2009 - 2010) MÔN: TOÁN. Lớp 10 (Thời gian làm bài: 90 Phút) ĐỀ BÀI Câu 1: (2,5 điểm). Giải các bất phương trình sau: a. . b. . Câu 2: (2,5 điểm). a. Xét dấu biểu thức: b. Giải phương trình sau: Câu 3: (2 điểm). Cho . Hãy tính các giá trị với . Câu 4: (3 điểm). Trong hệ trục toạ độ oxy, cho hai điểm A(1; 4); B(6; 2) a. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB. b. Lập phương trình đường tròn có tâm là I(2; -3) và đi qua M(1; 4). c. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn đi qua điểm B(6; 2) **********************************HẾT********************************** ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN: TOÁN 10 Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: (2,5 điểm): a. 9x2 - 24x + 16 0. Xét tam thức f(x) = 9x2 - 24x + 16 Có a = 9 > 0 ( điểm) ( điểm) f(x) có nghiệm kép: nên f(x) > 0 với f(x) = 0 với . ( điểm) Vậy bpt: 9x2 - 24x + 16 0 nghiệm đúng với mọi x. ( điểm) b. . ( điểm) ( điểm) ( điểm) ( điểm) ( điểm) Vậy tập nghiệm của bpt là: ( điểm) Câu 2: (2,5 điểm): a. Xét dấu biểu thức: f(x) = (2x - 1)(x + 3) Với (2x - 1) = 0 Với (x + 3) = 0 x = -3. ( điểm) x -3 2x - 1 - - 0 + x + 3 - 0 + + f(x) + 0 - 0 + ( điểm) b. Giải phương trình: (1) ĐK: ( điểm) Bình phương hai vế của phương trình (1) ta được phương trình hệ quả: ( điểm) ( điểm) ( điểm) Phương trình cuối có hai nghiệm là: x1 = 15; x2 = 2. Đều thoả mãn ( điểm) Thay x1; x2 vào pt(1) thì chỉ có giá trị x1 = 15 là thoả mãn ( điểm) Vậy pt đã cho có nghiệm duy nhất là: x = 15. Câu 3: (2 điểm) ADCT: ( điểm) ( điểm) ( điểm) Do đó ( điểm) Vì nên ( điểm) Ta có: ( điểm) ( điểm) Câu 4: (3 điểm) a. Đường thẳng d1 đi qua 2 điểm A; B nên có vtcp là: ( điểm) Nên vtpt ( điểm) Vậy đường thẳng AB có phương trình tổng quát là: ( điểm) ( điểm) b. đường tròn có tâm I(2; -3) và đi qua A(1; 4) nên có bán kính là: ( điểm) Vậy phương trình của đường tròn là: (x - 2)2 + (y + 3)2 = 50 ( điểm) c. đường tròn có tâm là: I(2; -3) ( điểm) Vậy phương trình tiếp tuyến với đường tròn tại điểm B(6; 2) là: ( điểm) ( điểm)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.