tailieunhanh - Hai giải pháp contact center mới tại Việt Nam

Ngày nay, kỹ năng giữ khách hàng không chỉ nằm trong phạm vi của ngành tiếp thị, mà cũng trở thành một công việc của ngành CNTT thông qua các giải pháp contact center (CC, trong tiếng Việt thường được gọi là giải pháp trung tâm liên lạc, trung tâm hỗ trợ khách hàng-TTHTKH). Trong hai ngày 28 và , Nortel và Cisco-IBM đã giới thiệu hai giải pháp CC tại Hà Nội và TPHCM. | Hai giải pháp contact center mới tại Việt Nam Ngày nay kỹ năng giữ khách hàng không chỉ nằm trong phạm vi của ngành tiếp thị mà cũng trở thành một công việc của ngành CNTT thông qua các giải pháp contact center CC trong tiếng Việt thường được gọi là giải pháp trung tâm liên lạc trung tâm hỗ trợ khách hàng-TTHTKH . Trong hai ngày 28 và Nortel và Cisco-IBM đã giới thiệu hai giải pháp CC tại Hà Nội và TPHCM. Giải pháp TTHTKH của Nortel có chức năng đa phương tiện và cuộc gọi đi tích hợp với công nghệ SIP. Chức năng gọi đi đã được tích hợp hoàn toàn cho phép điện thoại viên trả lời các yêu cầu gọi lại có thêm cơ hội bán thêm hàng hoá. Giải pháp của Nortel nâng cao hiệu năng và khả năng giao tiếp. Mỗi địa điểm TTHTKH hỗ trợ điện thoại viên cuộc gọi 1 giờ và nhóm kỹ năng. Số nhân viên trực thường xuyên sẽ giảm giúp tiết giảm chi phí khi giải pháp này bao gồm các tính năng giao dịch 24 giờ 7 ngày trong chế độ tự động. Tất cả các giao tiếp với khách hàng hoặc cả những giao tiếp ngẫu nhiên sẽ được ghi lại để xem xét rút kinh nghiệm và đánh giá năng lực nhân viên từ đó cải thiện dịch vụ. TTHTKH của Notel cũng cho phép DN tích hợp các hệ thống dữ liệu vào các ứng dụng trên máy để bàn của điện thoại viên. Giải pháp IP Contact Center của Cisco-IBM dựa trên nền tảng giao thức Internet với các công cụ Video Conference và Audio Conference có tính năng kiểm tra và thông báo hiện trạng có mặt. Giải pháp này gồm phương thức liên lạc đa kênh thoại chat e-mail fax gửi tin nhắn tức thời và cũng có thể trả lời tự động thông minh và xếp hàng cho các kênh liên lạc. Giải pháp của Cisco-IBM nhắm đến khả năng hoàn thiện chất lượng dịch vụ làm hài lòng khách hàng đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên giảm chi phí quản lý. Theo một kết quả nghiên cứu 92 khách hàng xây dựng hình ảnh về một Cty thông qua sự tương tác với trung tâm hỗ trợ khách hàng còn gọi là trung tâm liên lạc-contact center và 62 khách hàng có thể ngừng sử dụng hàng hóa dịch vụ của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.