tailieunhanh - Bài thuyết trình Giới thiệu về OLED (Organic Light - Emitting Diode)

Bài thuyết trình Giới thiệu về OLED (Organic Light - Emitting Diode) bao gồm những nội dung về công nghệ OLED, thành phần cấu tạo và công đoạn chế tạo 1 tế bào OLED, cơ chế phát sáng của OLED, một số loại OLED và ứng dụng thực tế, ưu và nhược điểm của OLED. | GIỚI THIỆU VÈ OLED Organic Light - Emitting Diode Nội dung chính 1. Tổng quang về công nghệ OLED. 2. Thành phần cấu tạo và công đoạn chế tạo 1 tế bào OLED. 3. Cơ chế phát sáng của OLED. 4. Giới thiệu 1 số loại OLED và ứng dụng thực tế. 5. Ưu và nhược điểm của OLED. 1. TÓNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ OLED Khái niệm Organic Light-Emitting Diode Diode phát quang hữu cơ. Là thiết bị thể rắn cấu tạo từ nhiều lớp màng hữu cơ giữa 2 điện cực. Có dòng điện chạy qua thì các lớp này sẽ phát sáng. tự phát sáng Lý do chính phát triển và ứng dụng công nghệ OLED Xét về khía cạnh năng lượng OLED vượt trội hơn LED LCD. Xét về khía cạnh hiển thị OLED cho hình ảnh sáng rõ nét hơn LCD LED. Xét về mặt chế tạo OLED có thể dễ dàng tạo thành những Tấm kích thước lớn hơn nhiều so với LCD LED nhưng nhẹ và mỏng hơn Một vài hình ảnh về .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.