tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn: Thể dục - Đề số 2

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi. Mời các em và giáo viên tham khảo đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn "Thể dục - Đề số 2" dưới đây. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC HỌC KỲ I LỚP 6 Đề số 2 1. Mục tiêu . Kiểm tra kĩ năng thực hiện kĩ thuật bài thể dục phát triển chung 9 động tác. . Là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả HT. . Đánh giá ý thức học tập môn Thể dục. 2. Yêu cầu và hình thức tổ chức kiểm tra - Trước khi kiểm tra giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu sau đó cho học sinh khởi động và ôn bài nếu cần . - Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ. - Phần kiểm tra thực hành giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh. - Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp. 3. Nội dung đề. Thực hành 10điểm Em hãy tập bài thể dục phát triển chung 9 động tác. 4. Đáp án và điểm đánh giá Đáp án YÊU CẦU KĨ THUẬT ĐIỂM Thuộc bài tập liên hoàn không bị vấp nhịp và khớp với nhịp hô hoặc nhịp nhạc đúng thứ tự các nhịp. 5 Thực hiện đúng kĩ thuật động tác Kĩ thuật của tay chân đầu thân mình. 3 Tập động tác đẹp Tư thế của tay chân đầu thân mình mắt nhìn theo tay nét mặt vui tươi. 2 Tổng điểm 10 Điểm đánh giá - Điểm 9-10 Thuộc bài đúng thứ tự các động tác kĩ thuật động tác đẹp Tư thế của tay chân đầu thân mình chính xác diễn cảm Mắt nhìn theo tay nét mặt vui tươi . - Điểm 7-8 Thuộc bài đúng thứ tự các động tác thực hiện đúng kĩ thuật động tác Kĩ thuật của tay chân đầu thân mình . - Điểm 5-6 Thuộc bài vấp 1 vài nhịp kĩ thuật động tác cơ bản đúng. - Điểm 3-4 Ý thức chưa tốt quên một vài động tác và kĩ thuật động tác chưa đúng. - Điểm 1-2 Ý thức kém hoặc chưa thuộc bài. Chú ý Những trường hợp đặc biệt giáo viên có thể tự điều chỉnh cho hợp .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    126    1    23-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.