tailieunhanh - Bài giảng Giới thiệu mô hình giáo dục ngoại khóa trong và ngoài trường học về dân số-sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh trung học phổ thông

Bài giảng "Giới thiệu mô hình giáo dục ngoại khóa trong và ngoài trường học về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trung học phổ thông" Cung cấp cho người đọc các nội dung: Vị trí, vai trò và sự cần thiết, nội dung và phương pháp, kết quả, yêu cầu đổi mới. Mời các bạn tham khảo. | GIỚI THIỆU MÔ HÌNH GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA TRONG VÀ NGOÀI TRƯỜNG HỌC VỀ DÂN SỐ-SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình VỤ TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC I. II. Kết quả III. Vị trí, vai trò và Sự cần thiết Nội dung và phương pháp Yêu cầu đổi mới IV. I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ SỰ CẦN THIẾT 1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG - Là 1 bộ phận của quá trình GD ở Nhà trường; - Là những hoạt động tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa trên lớp; - Là sự tiếp nối HĐ DH trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh góp phần quan trọng vào sự hình thành và PT nhân cách cho các em Company Logo HĐNK là ĐK tốt nhất để Học sinh: - Phát huy vai trò chủ thể và tích cực, chủ động của HS trong QT học tập RL; - Củng cố, bổ sung, mở rộng kiến thức đã học, phát huy KNS cơ bản cho HS để phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của GD và đòi hỏi của XH; Thu hút và phát huy tiềm năng của các lực lượng GD, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng GD toàn diện của nhà trường. Company Logo Sinh con 3, lựa chọn giới, MCBGTKS, BĐG, STD, TM, MD. Tình trạng nhiễm HIV nhanh chóng tới mức báo động, khoảng một nửa số người nhiếm HIV ở lứa tuổi VTN. Các nguy cơ có thai ở tuổi VTN do QHTD trước hôn nhân đang tăng lên; Tình trạng nạo hút thai ở lứa tuổi VTN trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. 2. SỰ CẦN THIẾT II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Mô hình truyền thông về GDDS-SKSS qua HĐNK rất phong phú: Gồm các chủ đề: Tuổi VTN; Sự thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì; Quan hệ khác giới, Bệnh LTQĐTD, HIV/AIDS; Sinh sản, tránh thai, phá thai; Xâm hại TD; Kết hôn sớm, BĐG, MCBGTKS. Đây là những nội dung mang nhiều ý nghĩa quan trọng, nhưng cũng là các vấn đề khó khăn đòi hỏi người giáo viên, các nhà giáo dục phải có hiểu biết và phương pháp tổ chức . | GIỚI THIỆU MÔ HÌNH GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA TRONG VÀ NGOÀI TRƯỜNG HỌC VỀ DÂN SỐ-SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình VỤ TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC I. II. Kết quả III. Vị trí, vai trò và Sự cần thiết Nội dung và phương pháp Yêu cầu đổi mới IV. I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ SỰ CẦN THIẾT 1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG - Là 1 bộ phận của quá trình GD ở Nhà trường; - Là những hoạt động tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa trên lớp; - Là sự tiếp nối HĐ DH trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh góp phần quan trọng vào sự hình thành và PT nhân cách cho các em Company Logo HĐNK là ĐK tốt nhất để Học sinh: - Phát huy vai trò chủ thể và tích cực, chủ động của HS trong QT học tập RL; - Củng cố, bổ sung, mở rộng kiến thức đã học, phát huy KNS cơ bản cho HS để phù hợp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.