tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK2 Hóa học lớp 8

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 để đạt được điểm cao trong kì kiểm tra, kì thi sắp tới. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII Môn HÓA HỌC 8 Phần 1 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau mỗi câu 0 5 điểm Câu 1 Tính chất vật lí nào không phải của oxi A .Nhẹ hơn Hiđrô màu không mùi C. Tan ít trong nước lỏng ở -183 Câu 2 Oxit axit tương ứngvới H2CO3 có công thức hoá học là B. CO2 Câu 3 Dãy chất nào sau đây thuộc oxit axit Na2O MgO B. CaO SiO2 K2O CO2 P2O5 Na2O CuO Câu 5 Người ta thu khí hiđrô bằng phương pháp đẩy nước là dựa vào tính chất vật lí nào của khí hiđrô hơn nước bay hơi tan trong nước hơn không khí Câu 6 Dung dịch nào làm làm quỳ tím chuyển sang màu xanh D. HCl Câu 7 Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Al Zn Fe Mg và dung dịch cùng một khối lượng kim loại trên tác dụng hết với dd HCl thì kim loại nào cho ra nhiều H2 hơn Câu 8 Khối lượng NaOH có trong250g dung dịch 10 là Câu 9 Hoà tan 20gNaOH vào nước được 200ml dung dịch độ mol của dung dịch là B . C. D. Câu 10 Làm bay hơi 15g nước từ dd NaOH 15 thì được dd NaOH 18 .Khối lượng cúa dd ban đầu là Phần 2 Tự LUẬN 5 0 điểm Bài1 Trình bày tính chất hoá học của khí oxi Viết phương trình hoá học minh hoạ Bài 2 điểm Lập PTHH xác định sự khử sự oxihóa chất khử chất oxihoa của các sơ đồ sau a. HgO H2 . .Hg H2O b. .Fe2O3 CO2 c. CuO h2o Bài 3 2điểm Trong PTN người ta điều chế khí oxi bằng nung nóng hoàn toàn 49g Kaliclorat KClO3. thể tích khí oxi sinh ra ở đktc b Đốt cháy phốt pho trong khí oxi sinh ra từ phản ứng trên. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành. Phần 1 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 4 điểm Câu 1 Điều nào sau đây nói sai về oxi A Oxi là chất khí không màu không mùi . B Oxi là chất khí nhẹ hơn không khí. C Khí oxi ít tan trong nước D Oxi duy trì sự cháy. Câu 2 Dãy chất nào sau đây là oxit bazơ A CaO ZnO CO2 MgO CuO B N2O Al2O3 M2O7 CuO CaO C CaO ZnO Na2Ơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.