tailieunhanh - Thiết lập mục tiêu: Việc nhỏ mà không nhỏ

Quy trình mà phần lớn các tổ chức đều thực hiện liên tục từ ngày này qua ngày khác là xác lập mục tiêu, thực hiện mục tiêu và đo lường kết quả. Trong bài viết này của tác giả Nguyễn Đông Triều (Trung tâm Tư vấn và Đào tạo doanh nghiệp BR&T), chúng ta sẽ bàn đến hai giai đoạn đầu và cuối của quá trình trên. | Thiết lập mục tiêu Việc nhỏ mà không nhỏ sQuy trình mà phần lớn các tổ chức đều thực hiện liên tục từ ngày này qua ngày khác là xác lập mục tiêu thực hiện mục tiêu và đo lường kết quả. Trong bài viết này của tác giả Nguyễn Đông Triều Trung tâm Tư vấn và Đào tạo doanh nghiệp BR T chúng ta sẽ bàn đến hai giai đoạn đầu và cuối của quá trình trên. Khi mục tiêu là những con số tròn trĩnh Mục tiêu có thể được xác định một cách vô cùng cụ thể thông qua những con số chính xác như chúng ta sẽ đạt được 75 doanh số ngay trong hai quí đầu của năm hay tăng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ qua mạng lên 5 . Mục tiêu cũng có thể chung chung có thể áp dụng cho nhiều giai đoạn. Ví dụ như trong ba năm hoạt động đầu tiên của một doanh nghiệp mục tiêu có thể là tổng dư nợ khó đòi không vượt quá 12 doanh số. Đôi khi bạn dễ nhận thấy sự tùy tiện trong việc thiết lập các mục tiêu vì chúng xoay quanh các con số vô cùng tròn trĩnh 90 khách hàng thỏa mãn cắt giảm 10 chi phí cắt giảm tỷ lệ phế phẩm xuống 20 . Những con số này từ đâu mà có Câu trả lời thường là chúng tôi xem xét những gì chúng tôi đã thực hiện được trong năm vừa qua và đẩy nó lên một chút hay chúng tôi chỉ phỏng đoán theo những gì chúng tôi nghĩ vì công ty không có dữ liệu làm chuẩn . Rõ ràng là các doanh nghiệp trên chỉ chú trọng đến việc đề ra một cái gì đó phù hợp trong buổi báo cáo đầu năm một mục tiêu mà người đề ra nó không hề quan tâm đến việc có khả năng thực hiện hay không. Bạn không thể đơn giản căn cứ vào những phỏng đoán của mình rồi nâng chúng lên để đảm bảo rằng năm sau cao hơn năm trước . Hiểm họa ở đây chính là bạn đang nhìn vào thành tích và cho rằng mọi thứ đều ổn trong khi đáng ra bạn phải lo lắng. Bạn nghĩ rằng mình luôn chạm mục tiêu nhưng thực tế người làm được việc đó và còn làm tốt hơn bạn không ai khác chính là đối thủ của bạn. Nên nhớ rằng 5 khách hàng tăng thêm mỗi quí không có nghĩa là bạn không đang mất dần những khách hàng trung thành trước đây 10 tăng thêm trong doanh số không có nghĩa là bạn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.